Проф. д-р Йордан Гошев, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Над 350 студенти от Факултета по изкуствата ще имат възможността да използват новите телевизионното и звукозаписното студио

Проф. д-р Йордан Гошев, декан на Факултета по изкуствата към Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Проф. Гошев, днес Югозападен университет „Неофит Рилски“ открива телевизионно и звукозаписно студио. Разкажете ни повече за двете студиа. По какъв проект са реализирани?

Проф. д-р Йордан Гошев: Двете студиа са по проект ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020, с наименование „Borderless Culture“. Това е един от проектите, който нашият университет осъществява съвместно с Гърция в този програмен период. Проектът вече е във втората си година. Тези студиа са за съхраняване на нематериалното културно наследство, създаване на филми за него, като по този начин се цели да развиваме културен туризъм в трансграничния район.

Фокус: Колко студенти ще използват тези студиа?

Проф. д-р Йордан Гошев: Всички студенти, които са в Телевизионно, театрално и киноизкуство. Това са някъде около 204 студенти, защото там са режисьори, оператори и монтажисти. Те ще използват телевизионното студио, а студентите от специалностите Изпълнителско изкуство и Тонрежисура ще използват съответно аудио студиото, като те са някъде около 150. Но това в никакъв случай не означава, че само тези специалности ще използват тези студиа – студентите от Театрално изкуство също могат да използват студиата, освен това могат да се правят филми за хореографите, които са в същия факултет, така че тези студиа са многофункционални и са предназначени за студентски старт – първи премиери на студентското творчество.

Фокус: Колко време продължи изграждането на студиата?

Проф. д-р Йордан Гошев: Студиата стартираха още с подписването на договора за проекта, но знаете сами, че процедурите се бавят заради обществените поръчки и по тази причина ни изграждането ни отне някъде около година и 1 месец.

Фокус: А на каква стойност бе проекта за Югозападния университет?

Проф. д-р Йордан Гошев: Някъде около 305 000 евро, като освен тези студиа се създаде и лаборатория по културен туризъм, която е позиционирана в Първи учебен корпус на университета. Тя също е финансирана по този проект, предстои да бъде доставена една малка част от техниката, и ще бъде открита и тя.

Фокус: Има ли към момента други проекти, които касаят Факултета по изкуствата и по които се работи?

Проф. д-р Йордан Гошев: В момента Факултетът по изкуствата работи по още един проект по същата програма с Гърция, като работим и по една национална програма, в която сме в консорциум със Софийския университет, с БАН, с Пловдивския университет и с Техническия университет, като тя е на стойност около 4 млн. лв., така че факултетът е търсен вече за такива мащабни проекти.

Натали СТЕФАНОВА