Проф. д-р Пламен Илиев, ИУ – Варна: Най-голям интерес са наблюдава към специалностите „Туризъм“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Счетоводство и одит“

Концентрацията на обучение в Икономически университет – Варна е само в 4 професионални направления – „Икономика“, „Туризъм“, „Управление“ и „Информатика“, което е ефективно и икономически изгодно точно в условия на демографски проблеми. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна проф. д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет – Варна. „В направление „Икономика“ традиционно най- търсени специалности са „Счетоводство“, „Финанси“, „Бизнес икономика“, „Маркетинг“. Това са утвърдени специалности, има и други, за които също сме изпълнили държавната поръчка, но търсенето не  е толкова активно“, посочи проф. Пламен Илиев. Интерес тази година се наблюдава и към специалностите от направление „Администрация и управление“, където процентът на изпълнение на плановия прием е 115. През тази година Икономически университет – Варна стартира нов проект в ОКС „бакалавър“ – специалност „Съдебна администрация“. „Ние отговорихме на една потребност на съдебната система за обучение на специалисти с висше образование извън състава на магистратите, извън специалност „Право“. Това е нова специалност с изключително сериозно търсене“, отбеляза проф. Пламен Илиев. Сериозен тази година е и интересът към специалност „Туризъм“, допълни проф. Пламен Илиев. „Може би състоянието на туристическата индустрия и нейното развитие през последните години доведе до по-голямо търсене на тази образователна услуга. Специалност „Информатика“ също има устойчиво търсене, имаме приети близо 100 човека, което изпълнява държавната поръчка. Знаете, че правителството подпомага по всевъзможен начин обучението по подобни специалности и нямаме никакви ограничителни условия“, коментира проф. Пламен Илиев.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА