Проф. д-р Радослав Радев, БЛС – Варна: Намалението на бюджета за болнична помощ би довело до удължаване листата на чакащите

Председателят на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) – Варна проф. д-р Радослав Радев, д.м. в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Проф. Радев, Регионалната колегия на Българския лекарски съюз – Варна алармира за драстично намаления бюджет за болнична помощ в областта спрямо предвидения за тримесечието. През тази седмица е проведен открит Управителен съвет на РК на БЛС-Варна с участието на 16-те директори на болнични заведения в областта, на който са обсъдени опасностите, които крие едностранният административен акт за здравеопазването и болничната помощ в региона и е приета декларация, която е изпратена до управителя на НЗОК. Какво се случи?

Проф.  Радослав Радев: Това, което ни накара да направим този открит управителен съвет с участието на всички изпълнителни директори на лечебни заведения, предимно от болничната структура, беше информацията, която имаме, че бюджетът за следващото тримесечие за болничното здравеопазване за Варна ще бъде намален. Намалението е чувствително. Това, което е необходимо, е далеч повече от това, което касата предвижда да отпусне като бюджет за Варна. Колегията във Варна не разполага с информация какви са критериите за определяне бюджетите на различните региона в страната, както и не разполага с информация са определените бюджети за другите области. Но това, което е за Варна и касае нашата работа, не може да ни остави безучастни. Подготвихме и изпратихме писмо до управителя на НЗОК. Не виждам някакъв логически смисъл да се прави това. Едно такова намаление оказва съществено влияние върху болничната помощ. Тук става въпрос за три месеца напред. Намалението ще ни накара да ограничим и достъпа на пациенти до болничната помощ. Всяка болница има определен лимитиран бюджет, който включва лечение на пациенти по клинични пътеки, които са лекувани в клиниката. Но болничните заведения не могат да надскочат рамките на този бюджет, тоест ще лекуват толкова, колкото е бюджетът. Освен това има и една малка сума надлимитни  – ако евентуално лимитът се прескочи в определена част, да бъдат изплатени тези надлимитно лекувани пациенти. Но надлимитните суми не са платени досега и не знаем кога ще бъдат платени. Независимо от всичко това се намалява и стойността на лимитите. Това би довело до удължаване на листата на чакащите, където това е възможно. Стават много рестрикциите за болниците.

Фокус: До какво още би довело едно такова намаление на бюджетите на болниците, предстои и летен сезон?

Проф.  Радослав Радев: През летния сезон броят на имащите необходимост от болнично лечение във Варна става по-голям. През летните месеци не работим само с пациентите, които са жители на Варна и областта. Туристите също трябва да бъдат лекувани. Евентуалното намаление на бюджета за болнично здравеопазване  за следващото тримесечие ще се отрази негативно и по отношение на консултативната и болнична помощ на пациенти от други региони в Източна България във високотехнологични и специализирани болнични лечебни заведения във Варна, която ще бъде ограничена. Предстоящото повишаване на стойността на издръжката на болничните структури заради по-високите цени на газ, електроенергия и вода, както и неоправданото намалението на определените бюджети, неминуемо ще доведе до генериране на непредизвикани от болниците задължения и до невъзможност на болниците на планират и управляват своята дейност за неопределен период от време. Не бива да се пренебрегват и разходите за лекарства, които съставляват 60% от бюджетната дейност на болничните заведения. Не може да се планира дейност при наличие на тези игри на бюджета. Проблемите, които се създават с това, ще рефлектират основно върху пациентите. Една болница не може да има добър мениджмънт, ако не знае с какъв финансов ресурс разполага. Към РЗОК Варна са и болниците в Провадия и Девня. Не е въпрос да мислим само за една болница, тук става въпрос за много болнични заведения. Никога не си позволяваме и няма да го направим в лекарската колегия във Варна – да делим болниците на държавни, общински и частни, защото от това ще пострадат бюджетите и на държавните, и на общинските, и на частните болници. Това намаление  означава намаление за всяка една болница. Очаквам реакция и от страна на пациентските организации. Такъв подход категорично не е обсъждан и приет в наскоро гласувания Национален рамков договор. Тогава варненската гилдия беше единна – трябва да се подпише рамков договор, за да има правила, законови правила, по които да се движим. Сега се оказва, че няма много правила. Не знаем какви са стандартите и методиката, по която НЗОК определя бюджета за всяка област. Това не е консултирано с нас.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА