Проф. д-р Рая Мадгерова, ЮЗУ „Неофит Рилски“: 2 магистърски програми в университета изискват явяването на конкурсен изпит по английски език

Благоевград. 2 магистърски програми в Югозападен университет „Неофит Рилски“ изискват явяването на конкурсен изпит по английски език. Това каза за Радио „Фокус“ Пирин проф. д-р Рая Мадгерова, Дирекция „Образователни дейности“ към университета. Тя уточни, че тези магистърски програми са „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“ и „Език и антропология на Югоизточна Европа“. По думите й конкурсният изпит е по английски език, за да се установи равнището на владеене на езика, но там се изисква кандидатът да е положил конкурсният изпит с успех не по-нисък от 4,50. Относно необходимите документи за кандидатстване проф. Мадгерова посочи, че заедно със заявлението, трябва да се представи ксерокопие и оригинал на дипломата за завършено образование. „Също така се изисква да се представи бележка за заплатена такса за административно обслужване, която е 20 лв., а тези които кандидатстват по магистърските програми с конкурсен изпит по английски език, трябва да представят и бележка за заплатена такса за изпита, която е 25 лв.“, каза още тя.

Натали СТЕФАНОВА