Проф. Екатерина Бъчварова е избрана за директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН

София. На 28 февруари 2019 г. чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова е избрана от Управителния съвет на БАН за директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите. Това съобщиха от БАН. Институтът е създаден с решение на Общото събрание на БАН и функционира от месец декември 2018 г. Основната мисия на новосъздаденото научно звено е да извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на климата, атмосферата и водите, включително климатични промени, градски, крайбрежен и планински климат, физикохимични процеси в атмосферата и опазване на водните ресурси.