Проф. Емил Ковачев, АГ Болница – Варна: Крайно необходимо е да бъдат повишени основните работни заплати на средния медицински персонал в лечебните заведения

Крайно необходимо е да бъдат повишени основните работни заплати на средния медицински персонал в лечебните заведения. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н, управител на СБАГАЛ „Проф. д-р. Д. Стаматов“ във Варна. По думите му според предварителните изчисления от реализираните до момента приходи и очакваните бъдещи постъпления болницата не може да осигури подобно увеличение. „Лечебното заведение е в пряка зависимост за оказваните услуги от РЗОК. СБАГАЛ обслужва пациенти от цяла Североизточна България, в т. число и неосигурени. Цената на клиничните пътеки по акушерство и гинекология не е

променяна в последните 5-6 години, като при една от основните ни клинични пътеки „Раждане” се генерира загуба между 120 и 140 лева. Относително висок е делът на здравнонеосигурените пациенти, като тяхното лечение е изцяло за сметка на болницата“, добави проф. д-р Емил Ковачев.

В Специализираната болница функционират уникални за Североизточна България отделения, като Патологична бременност и високоспециализираното Неонатологично отделение, акредитирано с трето ниво на компетентност. В тях се решават всички проблемни акушерски и неонатологични случаи от целия регион. „И през 2017 година като основен източник на финансиране за дружеството е прихода от НЗОК по клинични пътеки. Лечебното заведение не успява своевременно да покрива на 100% основните си разходи за издръжка, в т. число разходи за персонал, медикаменти, медицински консумативи, ел. енергия, вода, природен газ за отопление и топла вода, храна на пациенти, поддръжка на медицинска апаратура и др.“, отбеляза проф. д-р Емил Ковачев. В момента в Неонатологично отделение на болницата, което обслужва цяла Североизточна България, има 34 деца, 12 от които са в интензивен сектор.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА