Проф. Красимира Петрова, Дружество за разпространение на знания: Колкото и да е добро едно мотивационно обучение, то няма как да достигне до всички, включили се в него

90 безработни младежи от област Велико Търново успешно завършиха курс за професионално обучение по проект на Дружеството за разпространение на знания „Мисъл”. Младите хора са на възраст до 29 г. и са от малки градове и села в общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Повече за дейностите, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с ръководителя им проф. Красимира Петрова.

 

Фокус: Какво всъщност представлява този проект и към кого беше насочен той?

проф. Красимира Петрова: На първо място проектът се нарича „Повярвай в себе си“. Това е едно много провокативно име, което всъщност се използва винаги, когато искаме да привлечем внимание. Той е насочен към младежи, неактивни, между 15 и 29-годишна възраст, които не са регистрирани в Бюрото по труда и, които не са обхванати в училищната система, не работят, не учат, тоест това са едни хора, които са в „нищото“. Те са от общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в оста „Активни“ и е насочен към малко по-малки населени места, където възможностите са твърде ограничени, а процентът на безработица  е голям.

Фокус: Какви дейности изпълнихте в рамките на проекта?

проф. Красимира Петрова: Първоначално беше решено да се обхванат 150 младежи, които както споменах са на възраст между 15 и 29 години, но ние успяхме да се справим и да изпълним дори малко повече от тази бройка. Тоест имаме регистрирани 176 младежи, които отговарят на по-горе посочените условия. След като бяха регистрирани, по тяхно желание, някои от преминаха през т.нар. мотивационно обучение. Всъщност, направиха го 146 души, което на практика е една не малка част от младежите.

Фокус: В какво се изразява това мотивационно обучение?

проф. Красимира Петрова: В рамките на пет дни, по шест часа, се предвиждаше тренингово обучение за подготовка на младежите за явяване в Бюрото по труда, за явяване на интервю, за подготовка на документи за активно търсене на работа. Проведоха се и лекции за формиране на някакви умения, по-скоро социални, презентационни за това как да ме вземат на работа. Младежите се запознаха и с няколко законови уредби, свързани с дейността на Инспекцията и Бюрата по труда. Това са все неща, които биха помогнали, при евентуално търсене на работа и при връщане в образователната система, защото имахме и такива случаи. Някои от младежите бяха насочени, от екип от специалисти,  от Великотърновски университет,  които работиха с тях. Издадоха им индивидуална програма за развитие на базата на преди това определени различни потребности, свързани с трудова, професионална и обучителна заетост. Те бяха насочени към различни професии, по-скоро усвояването на такива. 90 младежи преминаха такова професионално обучение, като 30 от тях за продавач-консултант, 15 за помощник-строители, 15 за зидария, 15 души за кофражисти и 15 души, които са младежи със средно образование, преминаха обучение за офис – секретар.

Фокус: Как са набелязани тези професии, след консултация с пазара на труда, ли?

проф. Красимира Петрова: Това беше първият критерии, защото той е най-важният и значимият. Последяващите, тъй като Дружеството за разпространение на знание „Мисъл“, което всъщност е бенефициент по проекта, притежава Център за професионално обучение, където имаме набор от много професии, които могат да са полезни, се съобразихме и с това. С оглед , все пак, интелектуалните и образователните възможности на младежите, както виждате, ориентирахме се към професии, които не изискват много висок образователен ценз, с изключение на офис секретарите.

Фокус: Имате ли данни за това дали някои от тези младежи вече са започнали работа?

проф. Красимира Петрова: В рамките на проекта, между 8 и 10 души са върнати на Бюрото по труда, което се приема за добър успех, тоест те са записани, регистрирани и са активно търсещи работа. Целта на проекта беше да активизира тези млади хора. Около 27-30 човека са започнали да работят по тези професии, по които са обучавани от нас. Някой са върнати, също така, в образователни институции, може би около 4-5 човека, което аз приемам нормално, с оглед на това, че една не малка част от участниците бяха от ромски произход. И аз смятам, че около 45-50 души са активизирани в този пазар на труда, и това никак не е лошо. Някой са вече и извън България, защото ние си направихме труда и да проследим какво се случва с всеки един от тях. Искам да спомена, че дипломите и сертификатите, които младежите получиха, са признати на европейско ниво и могат да се използват и в други страни. Това да старт и възможност да предпочетат да се развиват извън България.

Фокус: А защо от всички 176 младежи, само 90 са преминали обучение?

проф. Красимира Петрова: Това е процентно заложено в самия проект. Някъде около 65 % следва да бъдат обучени в мотивационно обучение. След него, тези, които са пожелали, преминават през т.нар професионално обучение. Искам да подчертая, че колко и добре да е реализирано едно мотивационно обучение, то не би могло да достигне до всички. И друго, има част от младежите, както вече казах, които са върнати на бюрото по труда или в образователната система.

Луиза ТРАНЧЕВА