Проф. Мария Куклева, МУ Пловдив: По-голямата част от нашите студенти по медицина имат нагласата да остават в страната

Заместник-ректорът на Медицинския университет в Пловдив проф. Мария Куклева в интервю за Радио „Фокус” Пловдив за професията лекар и значимостта и днес по повод професионалния празник – 7 април.

Фокус: Проф. Куклева, може ли да се каже, че професията лекар е предпочитана професия днес?
Проф. Мария Куклева: Да, това е предпочитана професия днес, независимо от трудностите, които младите лекари срещат първоначално. Това е една предпочитана професия, тъй като има дефицит не само у нас, но и по-света. Медицинското образование дава една сигурност за успешна реализация след това. Това, което можем да кажем не само за професията лекар, но и за всички медицински професии, които са свързани със здравето на човека, е че това са хуманни професии, за които има достатъчен интерес от страна на младите хора, студентите.
Фокус: А как тази професия се поддържа млада, незастаряваща?
Проф. Мария Куклева: Ние всяка година имаме випуски, които завършват достатъчно добре подготвени в много направления. Но това да остават те в страната и да се поддържа млада професията лекар зависи от усилията на обществото като цяло и на нашите политици, разбира се.
Фокус: И все пак, кое кара новозавършилите лекари да напускат страната ни?
Проф. Мария Куклева: Ние, чрез кариерния център правим редица проучвания на мнението на младите хора – не само на тези, които завършват, а и които се регистрират в центъра още по време на обучението си. Те имат възможност да провеждат редица практики и участват в проекти, които стимулират осъществяване на връзка между работодателя и студентите още по време на следването. Проучванията, които правихме наскоро показват, че 30% от студентите, които са осъществили такива практики, са получили предложение за работа още по време на своето следване. А по отношение на медицинските сестри и акушерки, които са едни от най-дефицитните професии, 100% от стажуващите са получили предложение за работа още по време на своите практики. Това, което университета може да направи е да подготви качествени кадри. Това е нашата задача. А това, което кара младите хора да напускат страната са всъщност някои неуредици в системата на здравеопазването, които не зависят от медицинските университети.
Фокус: Има ли статистика при вас колко от новозавършилите лекари остават в страната ни и колко се реализират навън?
Проф. Мария Куклева: Проучвания за това колко остават в страната ние не правим. Това го правят професионалните организации като Съюза на лекарите, например, които следят тези тенденции.
Фокус: Тогава кажете каква е нагласата у младите лекари да останат в страната?
Проф. Мария Куклева: По-голямата част от нашите студенти имат нагласата да остават в страната. Единици са тези, които още по време на следването биха предпочели да се реализират в чужбина, тъй като техните дипломи са конкурентноспособни. Но мисля, че по-скоро сблъсъкът с реалността след това, когато излязат от университета, ги мотивира да напуснат страната.
Фокус: Вие казахте, че имате начини, по които да задържате младите лекари, че правите връзки с бъдещите работодатели. Какво още правите в това отношение?
Проф. Мария Куклева: Да, така е. Освен това не се стремим да възпитаме у нашите студенти едни добри бъдещи професионалисти, с хуманно отношение към хората и отговорност към обществото. И мисля, че това е, с което ние можем да ги мотивираме да бъдат полезни за страната си. Но усилията трябва да бъдат общи, за да може те наистина да бъдат полезни за страната. Повярвайте, никой не започва да учи медицина с намерението да напусне страната.
Фокус: Кое е основното и най-важното нещо за професията лекар, според вас?
Проф. Мария Куклева: Освен необходимия потенциал от качества, за да усвои материала и учението по време на следване, защото това са едни от най-трудните специалности, той трябва да има предварителната нагласа за хуманност, съчувствие  и отговорност към хората, които ще лекува.
Фокус: А достатъчно ли е това, което получава като база знания в университета, за да бъде той един добър лекар?
Проф. Мария Куклева: Категорично да, нашето медицинско образование в страната има положителни дългогодишни традиции. И това, че нашите лекари се реализират добре в цял свят е доказателство. В последните години в нашия университет базата беше изключително подобрена. Въведени са всички световни тенденции в обучението. Имаме съвременна апаратура, която подпомага обучението на студентите и мисля, че ние категорично даваме необходимите познания, за да се реализират качествено кадрите ни. Освен това, има изключителен интерес от страна на чуждестранни студенти за обучение в нашия университет. След въвеждането на английски език при обучението в дисциплините дентална медицина и фармация, към университета има интерес от над 40 страни в света, от всички континенти. Основната група студенти са от ЕС – Великобритания, Италия,Скандинавските страни, но имаме студенти и от Нова Зеландия, Бразилия, САЩ, Канада. Това е един профил на студентите, който показва, че наистина образованието, което получават у нас е достатъчно.
Цветана ТОНЧЕВА