Проф. Мария Нейкова, БСУ: Около 50%от студентите ни, няколко месеца след завършването на висшето си образование, биват предпочетени и започват работа в различни институции

Бургаски свободен университет е едно от висшите учебни заведения, което подготвя кадри, на които им предстои да се реализират в правните сфери. По повод днешния ден – Деня на адвоката, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с декана на Центъра по хуманитарни науки в Бургаски свободен университет, проф. Мария Нейкова за  интереса към адвокатската професия и за реализацията след края на обучението.

Фокус: Проф. Нейкова, какъв е интересът към професията на юриста към настоящия момент?

Проф. Мария Нейкова: Интересът към професията на юриста е голям към настоящия момент. Традиционно най-голям процент от студентите в Центъра по юридически науки изучават право. И да, вие сте права, точно преди 130 години е приет първия закон за адвокатурата и в този ред на мисли бих искала да честитя празника на колегите – адвокати.

Фокус: През последните години паднал ли е балът и по-лесно ли се става магистър по Право?

Проф. Мария Нейкова: Не бих казала, че се става по-лесно. Трудно е човек да бъде приет и още по-трудно да завърши Право. Аз ще цитирам проф. Гунева, която казва: „Много трудно се вземат държавните изпити по Наказателно-правните науки, но за сметка на това нашите възпитаници, явявайки се на конкурси, се справят блестящо. Много съм щастлива и от факта, че голяма част от задочниците по Право са хора, които са завършили едно висше образование, които работят и които са решили да изучават и правните науки.

Фокус: Каква е реализацията след края на обучението?

Проф. Мария Нейкова: Реализацията на студентите завършили правни науки е доста добра. Около 50%, няколко месеца след завършването на висшето си образование, биват предпочетени и започват работа в различни институции. С гордост мога да заявя, че възпитаниците на Бургаски свободен университет заемат позиции във всички сфери на обществено-политическия живот. Голяма час от нашите възпитаници са председатели на Районни и Окръжни съдилища. Председателят на Апелативния е също възпитаник на университета ни, както и председателите на общинските съвети на Стара Загора Сливен, областните управители на Бургас и на Стара Загора до скоро, както и заместникът на главния прокурор. Така че това красноречиво говори за качеството на обучение в Центъра по юридически науки.

Фокус: Можем ли да направим съпоставка между адвокатската професия днес с тази в миналото и как се възприема?

Проф. Мария Нейкова: Голяма част от нашите възпитаници са адвокати, които са се реализирали успешно. Считам, че интересът към тази професия е също голям. Да си адвокат е не само предизвикателство, то е и една голяма отговорност, защото работата на адвоката се свързва най-често с качества като достойнство, справедливост, хора с доблестни изпълнения на професионалния дълг са адвокатите и като боец за право. В заключение ми се иска да кажа още веднъж честит празник на колегите – адвокати. Бъдете здрави и успешни, бъдете мъдри и независими, защото независимостта се постига много трудно, но си заслужава.

Деница ДИМИТРОВА