Проф. Огнян Герджиков: Разделение на нацията е прекомерно рязко, за да се чувстваме комфортно, когато живеем в нашата мила Родина

Проф. Огнян Герджиков, в интервю за обзора на деня на радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Завърши срещата на президента Румен Радев с Инициативния комитет за единение, членове на който са 32-а учени и хора на изкуството. Припомням, че Инициативният комитет за единение на българската нация призова президента да застане начело на похода към единението на българите. Сред подписалите възванието е и проф. Огнян Герджиков. Едва ли има необходимост да го представя, но все пак: председател на Народното събрание 2001-2005 г., служебен министър-председател, политик, общественик, юрист. Наричат го бащата на търговското право в България. Добър вечер, проф. Герджиков.

Огнян Герджиков: Добра да е вечерта.

Водещ: Проф. Герджиков, имате ли информация за срещата при президента?

Огнян Герджиков: Научих я от вас. Аз бях доста време извън София, сега пътувам за София. Аз съм си дал съгласието отдавна за тази инициатива. Бях поканен още миналата година от академик Георги Марков и реших, че това е нещо, което заслужава да бъде подкрепено.

Водещ:  Какво предлага вашият инициативен комитет, как си представяте ролята на президента в начинанието „Единение на българската нация“?

Огнян Герджиков: По Конституция на президента му отива най-много тази роля, защото по Конституция той е обединител на нацията. И именно искаме да използваме тази фигура, която по Конституция има такива задължения, да оглави тази инициатива.

Водещ: Проф. Герджиков, а как ще отхвърлите подозренията, вие, членовете на този инициативен комитет, че начинанието е политически проект на държавния глава?

Огнян Герджиков: Ами идеята е още преди Румен Радев да стане държавен глава, преди повече от две години се заприказва за това и преди година и половина получих поканата от акад. Марков да се присъединя към тази инициатива. Така че няма как да бъде свързано с един подобен политически проект. Поне в моята гледна точка.

Водещ: Проф. Герджиков, смятате ли, че обществото ни съзнава необходимостта от единението?

Огнян Герджиков: Една голяма част от обществото неминуемо го съзнава. Защото толкоз много години, повече от 70 години след 9-ти септември, почти 30 години след 10-ти ноември стига тези резки противопоставяния с про- и анти-, русофили и русофоби, и противници на режима преди 9-и септември, противници на режима след 9-и септември. Това е вече миналото, от което ние трябва да се освободим. Доста време мина, за да се противопоставяме по този твърде груб начин и обществото ни да е разединено.

Водещ: Възможно ли е помирението с историята? В България.

Огнян Герджиков: За това трябва да се работи продължително. Според мен е възможно, но не е лесна задача, не е нещо, което може да стане от днес за утре. Трябва да се работи постоянно в тази насока. Защото ние не сме голяма нация, ние сме относително неголям народ, не можем безкрайно да се противопоставяме един другиму.

Водещ: Смятате ли, че събитията преди 9-и септември и тези след тази дата са огледални, т.е. си приличат?

Огнян Герджиков: Има известна прилика, разбира се, противоположностите се привличат, така че аз мога да направя такива паралели.

Водещ: При наличните политически страсти, смятате ли, че е възможно такова единение?

Огнян Герджиков: Знам, че никак няма да е лесно, но трябва да се работи настойчиво в тази насока. Това е само едно начало. Не можем да очакваме, че резултатът ще дойде след месец, два или година. Това е продължителен процес, каквито процеси сме наблюдавали и в други нации, раздирани от противоречия през вековете и през годините. Защо ние да не опитаме такова помирение в перспектива, което само ще подобри климата в нашата страна.

Водещ: Проф. Герджиков, технологично как ще се осъществи това помирение?

Огнян Герджиков: Ами с много упорита работа, с помощта на медиите, с помощта на хората с влияние в обществото. Защото съм убеден, че много хора всъщност явно или скрито мечтаят за повече или по-голямо помирение и край на тези резки конфронтации в обществото ни.

Водещ: Резките конфронтации до известна степен се дължат и на дефицита от прочит на историята. Как може да се преодолее? Все още истината за събитията, след 9-и септември особено, не е публично достояние, въпреки писането, говоренето.

Огнян Герджиков: Трябва да се продължава да се пише и да се говори. Историците тук имат водеща роля. Аз не случайно споменах в началото за академик Георги Марков, когато много уважавам като историк, и той е балансиран човек, който със своята огромна ерудиция може да бъде много полезен в тази насока.

Водещ: Проф. Герджиков, на фона на междуинституционалните напрежения, на междупартийните битки как ще се стигне до помирение и до единение на нацията?

Огнян Герджиков: Такива противопоставяния на партийна основа винаги ще има, винаги ще има управляващи и опозиция, но целта на това единение на нацията е: в прочита на историята да се сложи постепенно край на това рязко противопоставяне в оценката на събитията преди 9 септември, след 9 септември, след 10 ноември. Това разделение на нацията е прекомерно рязко, за да бъде лицеприятно, за да се чувстваме комфортно, когато живеем в нашата мила Родина.

Водещ: Проф. Герджиков, вашият Инициативен комитет предлага 6-ти септември да стане национален празник на България. Но ако обърнете внимание, парадоксално е, в септември, в началото на месец септември има две дати. Едната събира българите, другата ги разделя диаметрално.

Огнян Герджиков: И още една дата има.

Водещ: 22 септември.

Огнян Герджиков: Която е също през септември, така че всъщност септември е много богат на такива исторически събития.

Водещ: Как тези две дати ще направят мост през историята до нашите умове и сърца, ако можем метафорично да се изразим.

Огнян Герджиков: Струва ми се, че точно 6-и септември е най-благоприятен от тази гледна точка, тъй като това е изцяло заслуга на България, без външна история ние сме направили нещо забележително в нашата история.

Водещ: 6-и септември е датата, която свързва Възраждането с модерността на нова България и съвремието ни и очертава трите етапа, които не бива да пропускаме.

Огнян Герджиков: Да, така е.

Водещ: Най-важното, което трябва да осъзнаят българите, но най-напред трябва да го осъзнаят елитите?

Огнян Герджиков: Пак ще повторя, трябва да бъде резултат на една много упорита работа от много хора и медиите ще имате основна роля в това отношение.

Водещ: Бихте ли ни дали малко повече конкретност? Много работа, и роля, голяма роля, да, така е, но в какво ще се състои тази работа, тя как ще изглежда?

Огнян Герджиков: Трябва да се говори, непрекъснато да се говори на тази тема и постепенно да стане нетърпимо, да бъдем нетърпими към нетърпимостта.  Тази нетърпимост, която продължава да ни владее толкоз много години след 10 ноември. Постепенно тя трябва да се смалява, да се смалява, за да придобие едни, бих казал, нормални параметри на противопоставяне. А не такова рязко противопоставяне, на каквото сме свидетели през тези години.

Водещ: Какво ви накара да предприемете тази инициатива? Какво във вас самия се разбунтува, та решихте да приемете именно тази стъпка за намаляване на нетърпимостта до поносими размери?

Огнян Герджиков: Аз не съм инициатор, аз просто харесах идеята. Аз харесвам идеите за помирението, защото самият намирам себе си за консенсусен. И когато човек се възприеме по този начин, той е склонен да възприеме всякакви такива идеи, свързани с по-малко противопоставяне, с повече съгласие.

Водещ: Според вас до какво доведе острото противопоставяне, силната конфронтация  България?

Огнян Герджиков: Води до нездрава атмосфера в обществото, нещо, което на мен лично не ми харесва.

Водещ: Тази нездрава атмосфера не се ли дължи и на работата на самите политически елити, на управлението, на междуинституционалната конфронтация. Ето още едно противопоставяне.

Огнян Герджиков: Да, разбира се, това не го отричам, така е. Но постепенно трябва да се преодолява тази конфронтация.

Водещ: Свидетели сме през последните дни на силно противопоставяне, то не е ново, но сега като че ли придоби нови размери, между президент и правителство. А вие призовавате държавния глава да оглави, да поведе вашата инициатива. Как ще се получи на практика?

Огнян Герджиков: Първата стъпка даже е направена в сряда с това, че президентът подписа този указ, който създаде известно напрежение между правителството и парламента. С взаимни компромиси става това нещо, ние трябва да се научим на компромиси. Без компромиси не може в политиката,  без компромиси не може в живота.

Водещ: Проф. Герджиков, президентът подписа указа, но след това поясни във Фейсбук, че го е направил не за предстоящото повишение на главния секретар в министър, а за неговото освобождаване, заради слабостите, пропуските и скандалите в работата на министерството.

Огнян Герджиков: Това е разбирането на президента. Той като държавен глава има, разбира се,  абсолютното право за свое разбиране по въпросите кое какво е.

Цоня Събчева