Проф. Пламен Нинов, НИМХ: Притеснява ни, че създаването на новия институт на БАН има за цел взимане на определено имущество от НИМХ

Проф. Пламен Нинов, изпълняващ дейността директор на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в интервю за дневния блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Общото събрание на Българската академия на науките /БАН/ реши в структурата на Академията да бъде създаден Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите. „Институтът е правоприемник на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ – БАН с конкретно формулирана мисия, предмет и дейност“, се казва в съобщението на сайта на Академията. Седалището на новосъздаденото научно звено е на добре познатия адрес в София на бул. „Цариградско шосе“,  66. Какво следва оттук нататък и каква е съдбата на метеоролозите, разговаряме с изпълняващия дейността директор на Националния институт по метеорология и хидрология проф. Пламен Нинов? Професор Нинов, какво следва оттук нататък след вчерашното решение на Българската академия на науките?

Пламен Нинов: Когато се обяви преди известно време, че имат подобно намерение, ние като ръководство и резултатите от тяхната анкета ще бъдат анонимни, ние като ръководство решихме да проведем наша вътрешна анкета,  с оглед на това да обезпечим основните дейности на Института и през следващата година. От общо 724 души щат, само 9 души не заявиха желание да останат в системата на НИМХ и след излизането й от Академията. От тях 1 колега работи от няколко години и е в неплатен отпуск в Италия. Т.е. става дума за 8 човека, от които двама – в Бургас и в Пловдив, в София само 6 човека – не са заявили желание да продължат да работят в нашия институт. Това са съвършено малко количество хора. От тях има 3-ма хабилитирани лица. И това, което беше съобщено в Парламента за 15 хабилитирани лица, които от НИМХ искат да останат в новия институт, просто не е вярно. Смятам, че от гледна точка на нашия състав, нищо няма да се случи. Даже имаме големи амбиции да разширим нашата дейност, а от кадрова гледна точка няма нищо да стане. Това което ни притеснява е, че създаването на новия институт има за цел взимане на определено имущество от НИМХ. Според нас това се цели. Имаме информация, че се събират хора от други институции на цял или на половин щат и всъщност в този институт от сега ще бъде с твърде малко работещи в него служители и учени.

Водещ: Добре де, считано от 1 януари 2019 г. НИМХ от основно звено при БАН, се преобразува в юридическо лице, чийто ръководител е разпоредил с бюджета по бюджета на МОН. Това е решението на Парламента. Как това решение на БАН кореспондира с решението на Парламента?

Пламен Нинов: Въобще не кореспондира с решението на Парламента. Това мисля, че е съвършено очевидно. Според мен те взимат решения в тези оставащи 15-16 дена работни до Нова година, в които искат част от имуществото на института да го вземат, за да остане в Академията. Това е, което според нас се прави.

Водещ: Кой може да спре неправилното взимане на тази техника, на това имущество?

Пламен Нинов: За техника още не става дума. А най-вече за една сграда, има и други претенции. Всъщност старата сграда на Института, която е харизматична за нас. Аз самият съм работил в нея, когато станах директор на Департамента по  хидрология – там беше част от Хидрологията, сега тя е пръсната в 3 сгради. Ние сме голяма служба. Тази сграда исторически си е била към НИМХ, но към нея разбираме, че има претенции.

Водещ: По какъв начин ще повлияе на работата ви това решение и каква е съдбата на служителите от 1 януари следващата година?

Пламен Нинов: Тези служители, които съгласно решението на Академията, които работят там и ще останат в нашия Институт, би трябвало просто да бъдат извадени от стаите си, съгласно решението на БАН. И естествено, че ще повлияе негативно. Това мисля, че е очевидно.

Водещ: Ако бъдат извадени от стаите, използвам вашите думи – къде ще работят?

Пламен Нинов: Аз смятам, че ние няма да се съгласим на такова решение и няма да се стигне до изваждането им от стаите, тъй като смятаме, че тази сграда принадлежи на НИМХ и не е собственост на Академията.

Водещ: Да очакваме ли прогноза за времето от 1 януари, разбира се с чувство за хумор?

Пламен Нинов: Разбира се, и прогноза за времето ще очаквате и всички други дейности, които изпълняваме, ще вървят по план. Позволявам си да смятам, че сме отговорни хора – професионалисти и нямаме никакво намерение да дезертираме от основните си ангажименти. Ще бъдем на своите работни места по същия начин както и сега. И  вие винаги можете да разчитате на нас.

Милослава АНГЕЛОВА