Проф. Силвия Борисова, Медицински университет – Варна: В последното десетилетие здравеопазването и здравните грижи, все по-отчетливо се причисляват към глобалните проблеми на нашето време

Проф. Силвия Борисова, ръководител на Катедра „Здравни грижи“ към Факултет „Обществено здравеопазване“ в Медицински университет – Варна по повод Световния ден на здравето – 7 април.

Фокус: Проф. Борисова, на 7 април отбелязваме Световния ден на здравето, който е професионален празник на всички, работещи в сферата на здравеопазването. Как отбелязвате празника в Медицински университет – Варна и по специално Катедра „Здравни грижи“?

Проф. Силвия Борисова: Световната здравна организация, през 1948 г. определя 7 април за Световен ден на здравето. В нашата страна от 1964 г. 7 април е празник на всички медицински специалисти, в ръцете на които е здравето, живота, грижата и надеждата на хората. Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна отбелязва ежегодно празника чрез организиране и провеждане на инициативи, които основно насочват вниманието на хората от град Варна към здравните проблеми и тяхната социална значимост. Към действия за опазване на здравето и повишаване на качеството на живот.

Фокус: До колкото съм запозната всяка година празника следва определено мото или тема. Каква е темата тази година?

Проф. Силвия Борисова: Тази година мотото на празника акцентира върху една от приоритетните политики в областта на здравеопазването, а именно засилване на ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот. Темата в тазгодишната кампания, която направихме ние, е насочена към повишаване на информираността за грижата , запазването и поддържането на здравето чрез провеждането на профилактични прегледи, скринингови изследвания и ранна диагностика на социално значимите заболявания.

Фокус: Разкажете ни кой взе участие в нея и имаше ли интерес от страна на студентите?

Проф. Силвия Борисова: Кампанията е организирана от катедрата по здравни грижи, но тя е организирана основно по идея на студентите от специалност „Акушерка“ през тази година. През месец март беше организиран конкурс за изготвяне на брошура, насочена към превантивните грижи за женското репродуктивно здраве, който конкурс протече при изключително голям интерес сред студентите от специалността. Всяка брошура имаше своето значимо и специфично послание за здравето, което бе представено изключително иновативно от нашите студенти. Трудно, наистина, изключително трудно беше да се подберат най-добрите, но отличихме 3 от тях. Това са „Календар на бременността по гестационни седмици“ на Кремена Николова, „Рак на гърдата. Превенция тук и сега“ на Антоана Георгиева и „Регистрация на бременната жена“ на Райна Арабаджиева, които са студентки 4-ти курс в специалност „Акушерка“. Материалите бяха отпечатани в отдел „Издателска дейност“ на Медицински университет – Варна и раздадени от студентите от специалността сред гражданите на Варна.

Фокус: Значи студентите имат голямо участие в дейността на университета?

Проф. Силвия Борисова: Ние се радваме изключително много на активност от тяхна страна и те са много отговорни, както в обучението, така и в инициативите и в идеите, които имат, за да могат да бъдат полезни, както за себе си в самото обучение, така и на гражданите.

Фокус: Проф. Борисова, на този ден си припомняме и ролята на здравните специалисти за благосъстоянието на хората. Как според Вас се е променила ролята на здравните работници през годините?

Проф. Силвия Борисова: От далечни време и от древността до днес, професионалистите по здравни грижи оказват милосърдие, което се характеризира с изключително високо себеотрицание, съчувствие, състрадание. В последното десетилетие здравеопазването и здравните грижи, все по-отчетливо се причисляват към глобалните проблеми на нашето време. Професионалистите по здравни грижи са отдадени на своята професия за постигане на здраве, благополучие и надежда. Днес в нашето съвремие те са пълноправен член на медицинският екип, които анализират състоянието на пациента, планират здравните грижи, участват и вземат решение в рамките на своите компетенции.

Фокус: Можем да заключим, че дейността и задълженията на всички здравни специалисти са доста всеобхватни?

Проф. Силвия Борисова: Да, така е. Обхващат наистина превенция, профилактика, лечение, грижи. И професионалистите по здравни грижи са до пациента, до техните семейства и наистина те са членове на медицинския екип, който оказва цялостната лечебна и здравна грижа.

Фокус: Има ли интерес от стана на младите хора към професията? Какви са трудностите при привличането на млади кадри?

Проф. Силвия Борисова: Категорично мога да кажа, че няма загуба на интерес. Няма намаляване на интерес. Няма трудности при привличането на кадри. Напротив, интерес има и във времето той е устойчиво висок. Медицински университет – Варна предлага изключително иновативна среда за обучение, модерна клинична база, възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие. Също така успешно е реализирана в самия университет и електронна система за допълващо обучение за преподаватели и за студенти. Система за електронно администриране, както от страна на преподавателите, така и на студентите. Самите студенти в Медицински университет – Варна имат изключително подкрепваща, творческа среда. Осигурява им се и имат пълноценен студентски живот, което е едно послание към бъдещите кандидати и интереса към специалностите в университета в висок.

Фокус: Доста често се говори за загубата на кадри, които отиват в чужбина. Какви са Вашите наблюдения по този въпрос?

Проф. Силвия Борисова: Да, наистина има такова желание при част от работещите, но аз мога да споделя моите наблюдения за нашите студенти. Те са, че все по-малка е тенденцията да търсят реализация извън страната. Голяма част от тях искат и са решили да работят в България. Изключително сме щастливи с нашите студенти, защото те са будни, активни, отговорни, както към своето обучение, така и към своята реализация. Важно за всеки млад специалист, инвестирал време, средства в своето обучение, е разбира се, и достойното заплащане. Но от значение за тях е и средата, в която се обучават и работят – модерните зали, лаборатории, възможностите за продължаващо обучение, за професионална квалификация. Студентите в Медицински университет – Варна и в университетските клинични бази това го намират, това е осигурено и те се реализират успешно у нас.

Фокус: Вие самата също сте част от здравното съсловие в страната. Какво Ви дава професията и искали ли сте някога да я смените?

Проф. Силвия Борисова: Тази професия наистина живее в сърцето на всеки един от нас и всеки който я работи. Аз лично много обичам професията си, защото тя е уникална. Уникална е със своята динамика, неизчерпаема енергия, висока отговорност и морални устои. Разбира се, всеки, за да практикува тази професия трябва да има голямо сърце на първо място, защото професията изисква обич, изисква воля, изисква отдаденост. Наистина всеки, който се докосне до нея, остава в нея.

Фокус: И накрая – пожеланието Ви към колегите Ви здравни специалисти по повод празника?

Проф. Силвия Борисова: Поздравявам всички колеги с празника на здравето, надеждата и благополучието. Нека бъдем здрави, да вярваме в себе си, да сбъдваме мечтите си и да имаме сила и воля за постигане на нови творчески и професионални успехи. Бъдете здрави, колеги!

Бояна АТАНАСОВА