Проф. Силвия Борисова, МУ-Варна: Символ на Международния ден на сестринството е лампата, която олицетворява уважението между медицинските сестри

Снимка: Медицински университет - Варна

Проф. Силвия Борисова, ръководител на Катедра „Здравни грижи“ в Медицински университет – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна по повод 12 май – Международния ден на сестринството.

Фокус: Проф. Борисова, на 12 май отбелязваме Международния ден на медицинските сестри. Разкажете ни малко повече за празника?

Проф. Силвия Борисова: Международния ден на медицинските сестри се празнува по света всеки 12 май. Инициатор на този празник е международният съвет на медицинските сестри – федерация на повече от 130 национални асоциации на медицински сестри, представляващи повече от 13 млн. медицински специалисти по целия свят. През 1974 г. международния съвет на сестрите взема решение да увековечи грандиозното дело на Флоранс Найтингейл като обявява нейният рожден ден – 12 май за Международен ден на сестринството. Целта на празника е да повиши информираността за ролята, приноса и отговорността на медицинската сестра към обществото при предоставянето на най-добрите здравни услуги.

Фокус: Защо е важна тази дата за медицинските специалисти?

Проф. Силвия Борисова: На 12 май – Международния ден на сестринството отдаваме заслужена почит към една световно призната жена – Флоранс Найтингейл. Нравствено чиста, богата по душа и значим реформатор. 12 май е рождената дата на Флоранс Найтингейл – първата жена, която поставя основите на съвременното сестринство, като го прави наука. Тя е сред 100-те ай-влиятелни жени за всички времена в човешката история. Флоранс Найтингейл прави истинска революция в обслужването на ранените и болните войници по време на Кримската война. След войната става героиня на Англия. През 1859 г. издава книгата „Бележки за болниците“. В нея определя основните принципи и стандарти, които трябва да следват болниците в грижите си за пациента. Някои от тези принципи са валидни и актуални и в  съвременната медицина и здравеопазване.Наричат я още дамата с лампата, защото въвежда правилото сестрите да наблюдават болните и нощем. През 1860 г. основава първото светско училище за медицински сестри – „Найтингейл“ към болницата „Сейнт Томас“ в Лондон. Флоранс Найтингейл е първата жена, която получава орден за специални заслуги. Тя оставя много дълбоко влияние в болничното обслужване и предава благородство на сестринската професия.

Флоранс Найтингейл предлага и текст на сестринската клетва, който е актуален и днес. Тази клетва е със следното съдържание:

„Тържествено обещавам пред Бога и в присъствието на това събрание да прекарам живота си в чистота и вярно да практикувам професията си. Ще отбягвам от всичко, което е злонамерено и гибелно и не ще взема, нито съзнателно ще раздам, някое вредно лекарство. Ще направя всичко, което зависи от мене, да поддържам и издигам състоянието на професията и ще държа в тайна всички поверени ми случки, както и всички семейни работи, дошли до моето съзнание, при практикуване на професията ми. Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа.“

Символ на празника 12 май – Международния ден на сестринството, е лампата, която символизира уважението, което медицинските сестри имат помежду си и предаването на знания от една медицинска сестра на друга.

Фокус: Обикновено подобни празници имат определено мото и специален фокус, който е различен всяка година. Има ли такова мото празникът тази година и какъв е той?

Проф. Силвия Борисова: Всяка година Международният сестрински съюз определя тема за отбелязване на деня на сестринството. За 2019 г. мотото е „Гласът, който ни води – здраве за всички“. Какво е съдържанието на това послание? Според практиката си медицинските сестри осигуряват подходящи, достъпни и основани на доказателства грижи. За да бъде постигнато здраве за всички трябва да има промяна в подхода към здравето и благосъстоянието. Като най-многочислена медицинска професия по целия свят, работейки във всички области, в които се осигурява здраво обслужване, сестринството има голям потенциал и значимост за преодоляването на предизвикателствата и постигане на здраве за всички.

Фокус: Как ще отбележите празника в Медицински университет – Варна?

Проф. Силвия Борисова: За осми път в Медицински университет – Варна тържествено ще бъде отбелязан 12 май- Международния ден на сестринството. С биографичен филм ще бъде представен живота и делото на Флоранс Найтингейл. На празника ще бъдат удостоени с отличия колеги, които са отличени за своите изключително заслуги в следните категории: начини приноси в сестринството, практически постижения и изявен студент в учебни-практическата дейност. Следвайки мотото на празника за 2019 г. „Гласът ни се чува – здраве за всички“, студенти от специалностите медицинска сестра и акушерка по изключително атрактивен начин ще представят послания за своята професия.

Фокус: Кой ще вземе участие в празника?

Проф. Силвия Борисова: В празника участват студенти, които се обучават по специалност медицинска сестра и акушерка към факултета по обществено здравеопазване на МУ – Варна. На събитието са поканени и ръководители на лечебни заведения, председателя на регионалната колегия във Варна на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, преподаватели – настоящи и бивши, наставници на студентите в учебно-практически бази.

Фокус: Да попитам все пак, има ли интерес от страна на младите към тази професия?

Проф. Силвия Борисова: Интересът към професиите на медицинската сестра и акушерката е бил винаги висок в МУ – Варна. Студентите са ни мотивирани и отговорни. Още в първи курс от своето обучение имат възможност да работят в реална среда, да се включват в екипите на клиниките към  университетската болница и да изграждат специфични компетенции и професионално поведение. Включени са в научни екипи като разработват и провеждат приучвания, резултатите, от които представят на наши и международни форуми по здравни грижи.

Фокус: Как се е променила тя през годините? Има ли трудности?

Проф. Силвия Борисова: Професията, без която не можем, това е професията на медицинската сестра. Изисква много качества  – да носиш отговорност, да си милосърден, да си отговорен е изключително трудно. Условие за успешна практика на професионалните компетенции, за професионалните качества и човеколюбие. Да обичат професията си и да са горди с професията си, защото тя е велика за всички времена.

Фокус: Искате ли да пожелаете нещо на медицинските сестри по случай празника?

Проф. Силвия Борисова: По случай 12 май пожелавам здраве, вяра и оптимизъм, за да постигнем заедно професионално и лично удовлетвореност, да се докажем като отговорни и добри специалисти. Бъдете все така всеотдайност в името на най-голямата ценност – човешкия живот и бих искала да се обърна към нашите студенти в специалностите медицинска сестра и акушерка. Всички вие, които ще превърнете в свое верую грижата за здравето на хората, учете се да отдавате своите знания и умения в полза на нуждаещите се, бъдете нежни и силни, търпеливи и решителни, отговорни и състрадателни, за да пребъде нашата хуманна професия. Честит празник!

Фокус: Благодаря Ви!

Бояна АТАНАСОВА