Проф. Славчо Томов, ректор МУ Плевен: Поради високия интерес към бакалавърската програма „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“за пръв път се акредитира и магистърска такава

Проф. Славчо Томов, ректор МУ Плевен в интервю за дневния информационен блок на Радио „Фокус“ по повод новите специалности във висшето учебно заведение за новата учебна година и честванията за 45-та годишнина на университета.

 

Водещ: Проф. Славчо Томов, днес е последният ден за прием на документи за бакалавърски специалности. Какво трябва да имат предвид участващите в класиранията на незаетите места?

Славчо Томов: Участниците трябва да имат предвид, че днес е последният срок, в който трябва да бъдат подадени заявления за незаетите места по всички бакалавърски програми, и просто трябва да бъдат по-активни, защото местата наистина са малко, интересът към бакалавърските програми, особено към някои от тях, и тази година остана трайно висок.

Водещ: Кои са най-търсените специалности от бакалавърското ниво?

Славчо Томов: Има няколко бакалавърски програми, към които през последните години има трайно висок интерес. Едната от тях е помощник-фармацевт, която е професионален бакалавър към Медицинския колеж. Трайно висок интерес и всяка година там обявяваме и платено обучение, според капацитета, разбира се, и винаги с доста висок бал запълваме местата по тази програма. Други бакалавърски специалности, към които има висок интерес – „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Медицински лаборант“. Всъщност поради високия интерес към „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ нашият университет тази година за пръв път акредитира и магистърска програма след бакалавър към тази специалност. И трябва да ви кажа, че интересът към нея още на първия прием е много висок. Това е една от новите ни специалности, за които стана дума в началото. Имаме още една новоразкрита специалност – „Социални дейности в здравеопазването“, и определено още на първия прием бяха заети всички места, което показва, че тази специалност и към нея има не само интерес, но има и потребност в системата на българското здравеопазване.

Водещ: Това ли беше провокацията, интересът и потребността, за да бъдат предприети действия за тези две нови специалности – едната в бакалавърската програма, другата в магистърската?

Славчо Томов: Да, определено ние следим динамиката на пазара, образно казано. Пазарът и системата на висшето образование е една много сложна система. И потребностите във всяка една отделна област трябва да бъдат предвидени, тоест как ще се развият те в бъдещето. Това е много труден и сложен процес. Ние направихме своите социологически проучвания и те дадоха информация, че точно в тази посока трябва да бъдат нашите нови решения, и там насочихме нашите усилия. И те показаха, че сме на прав път.

Водещ: Много важни предполагам, че ще кажете, че са социологическите проучвания, за да се отчете какво е необходимо и какво е търсенето. Дали другите висши учебни заведения ползват този подход?

Славчо Томов: Трудно ми е да дам отговор за другите висши учебни заведения. В крайна сметка автономията на ВУЗ-овете дава възможност всяка една висша институция да направлява, да програмира и да избира каква да бъде посоката на развитие на висшето училище, както и пътищата, начините и методите, с които да се случи това. Така че наистина не мога да дам отговор на този въпрос.

Водещ: Но предполагам, че можете да кажете, че такива проучвания са важни за адекватността на съответните специалности и търсенето на пазара.

Славчо Томов: Те не само са важни, те са задължителни. Проучването на образователния пазар, не само в медицината и в различните видове медицински специалности, и в здравната система въобще, но и във всяка една сфера на висшето образование. Това е един задължителен акт, който трябва да се извърши, за да се прогнозира правилно.

Водещ: 45 години Медицински Университет – Плевен. С какви събития ще бъде отбелязана годишнината?

Славчо Томов: Тази година ние честваме наистина един малък юбилей, ще го нарека малък, защото не е кръгла годишнината, но за нас тя е изключително важна. На 31 октомври 1974 година стартира висшето медицинско образование в град Плевен и региона. Тогава е даден стартът на Медицинския факултет към тогавашната Медицинска академия в София. Ние сме предвидили доста интересни събития. Последната седмица на октомври ще се проведе юбилейната научна сесия на висшето училище, включително тя ще се съпътства и от поредната международна научна конференция за млади лекари, студенти, която ежегодно нашите студенти организират. И тази година тези два форума ще бъдат посетени от учени от цял свят, гости ще бъдат нашите приятели от Япония, от САЩ, ще има и гости от Германия и от други европейски страни. Но кулминацията на събитието ще бъде на 31 октомври, на тържествена церемония, на която ще имаме един специален акт – ще бъде връчена почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на акад. Богдан Петрунов. Академик Петрунов е председател на настоятелството на нашия университет. Но това е най-малкото, с което той е допринесъл не само за нашето висше училище, но и за системата на висшето образование, и на здравната система в България. И аз мисля, че това е един своеобразен акт на оценка на неговия принос към образованието и здравеопазването в страната ни.

Водещ: Университетът е първото висше училище в страната, което въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти на английски език. Продължава тази традиция. От кои страни са студентите?

Славчо Томов: И тази година интересът на чуждестранните студенти към нашето висше училище, а и към другите висши медицински училища, отварям една скоба – винаги съм го казвал и ще продължавам да го твърдя – към всички медицински училища има определен интерес. Към нашето също. Студенти от над 45 страни се обучават в момента в Медицинския университет в Плевен. Като най-голяма е кохортата от студенти от западноевропейски страни, като Италия, Германия, Испания. Определено имаме интерес и от страни, които са по-далеч на изток и по-далеч на запад, и ние продължаваме да поддържаме интереса към висшето училище от тези страни, и от всички, разбира се, като посещаваме международните панаири на висшето образование. Имаме студенти от Япония например, които не са чак толкова много, те са над 20, но с всяка изминала година интересът и от тази страна продължава да нараства.

Водещ: Тази година университетът ще бъде домакин на европейски конгрес по роботизирана хирургия. Това е голяма чест. Да поговорим за посланието на форума, заедно да прескочим границите на стандартното мислене, на класическата медицина и конвенционалната хирургия.

Славчо Томов: Да, вие го казахте много точно. Нашата идея беше с това мото да покажем на целия свят и на Европа, на развитите европейски страни, че ние тук в една малка България имаме потенциала, имаме и възможностите в една толкова тясна и специфична област да прескочим границите на стандартното, да прескочим границите на България, да прескочим не само географските граници, но да прескочим и възрастовите граници, тоест посланията са насочени не само към специалистите по роботизирана хирургия, но и към младите лекари в тази област, и не само, а и към студентите. Ние сме предвидили специална квота за студенти от всичките медицински университети в България, които с една изключително преференциална такса могат да участват. Искам да изкажа благодарност към ректорите на висшите медицински училища, които подкрепиха тази инициатива и те ще подпомогнат студентите си да посетят това събитие. Мястото на конгреса е Софийският университет, но домакин е Медицинският университет в Плевен. 26-28 септември България ще се превърне в място, на което ще се съберат топ хирурзи, топ роботизирани хирурзи от САЩ, Европа и от Южна Корея, от всички краища на света. Не би било добре, ако ние не се извлечем полза нашите студенти и лекари да се възползват от това да се докоснат до техния начин на мислене, до тяхната философия, която вече започва да намира корени в България.

Водещ: Нека така оптимистично да завършим – България има потенциала да прескочи границите и вие – Медицинският университет ще бъде домакин на едно такова събиране, което ще покаже именно това прескачане на граници.

Елеонора ЧОЛАКОВА