Проф. Стати Статев: Кадрите на УНСС са търсени и предпочитани от бизнеса в България

Ректорът на УНСС проф. Стати Статев, в интервю за предаването „Добър ден“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Проф. Статев, в УНСС се провежда „Кариера 2018“ по инициатива на Студентския съвет , какви възможности открива този форум пред студентите?

Стати Статев: Това е второ издание на пролетните кариерни дни в УНСС. Ние от близо 20 години всяка есен имаме есенни дни на кариерата, но поради големия интерес както на нашите партньори от бизнеса и работодателските организации, миналата година решихме да направим и пролетно издание, което вече се превръща в традиция. Втора година ние всъщност имаме и пролетно през април, и есенно през ноември издание на кариерните дни, които по традиция се организират с основен инициатор и организатор Студентският съвет на Университета за национално и световно стопанство в сътрудничество с нашия Междууниверситетски център за развитие на кариерата. В пролетния формат като наш партньор се утвърди rabota.bg, а в есенния Job  Tiger. Това е една много добра инициатива на младите хора и в досегашните формати смисълът е тези от нашите фирми-контрагенти от бизнеса, които имат в момента текущи свободни работни места, да идват и да ги предлагат. Патрон на мероприятието е министър Бисер Петков, на когото специално искам да благодаря, заедно открихме форума,  с участието и на Агенцията по заетостта. Аз си направих едно предизвикателство както пролетните, така и есенните кариерно дни вече да не бъдат само като текущ пазар на труда със свободните в момента места на фирмите, а да бъдат поканени всички сериозни, големи фирми от бизнеса, с които имаме договорни отношения, както и четирите национално признати работодателски организации, да имат свои щандове. В това издание имаме четиридесет и няколко щанда, но това, което предвиждаме занапред да направим, вероятно може и да не стигне фоайето, защото щандовете при всички случаи ще бъдат над сто.

Водещ: Това означава ли, че интересът на фирмите към тези форуми е също толкова голям, колкото и на самите студенти, които търсят своята реализация?

Стати Статев: Публична тайна е, че кадрите, които произвежда Университетът за национално и световно стопанство са търсени и предпочитани от бизнеса в България, така че аз намирам интереса за съвсем оправдан. Още повече, че той не е инцидентен. Ние освен тези два кариерни форума, които на всяко полугодие, текущо организираме непрекъснато кампании при искане, на която и да е фирма или финансова институция, нотариалния бизнес, за представяне на техните свободни места и мога да кажа, че ползата от тази традиция, която вече се превърна в полугодишна, тоест два пъти в годината е, че нашите връзки с бизнеса непрекъснато се задълбочават. Те започват още със стажовете и практиките в бакалавърската степен, след това платени в магистърска степен и след това при взаимно харесване нашите възпитаници, в една немалка част, остават на работа при тях.

Водещ: През последните няколко години фирмите активно заговориха за това, че образованието не може да отговори на потребностите на съвременния работен пазар. Очевидно, УНСС успява да отговори на изискванията на трудовия пазар?

Стати Статев: Вероятно това в по-голяма степен се отнася до други специалности, до други професионални направления, тъй като ние нямаме такъв проблем, защото връзката ни с бизнеса е много дълбока, както вече споменах. Не само формални договори, но ние участваме и непрекъснато в съвместни форуми, непрекъснато сме в текущ контакт по усъвършенстване на нашите учебни планове както в бакалавърска, особено в магистърска степен, където става този файн-тюнинг към конкретните задължения и конкретни специалност в разработването дори на учебните програми на отделни курсове – съвременни, модерни, така че аз смея да твърдя, че нашият контакт с бизнеса е на прав път и ще продължаваме да го задълбочаваме.

Водещ: Начин ли е този подход, професор Статев, младите хора да ги задържим в България, като по този начин всъщност те намират тук реализация и не е нужно да напускат страната?

Стати Статев: Този въпрос е много широк и едва ли може да бъде изчерпан в един разговор, но аз вчера си позволих в статията, която имам във вестник „Труд“, да коментирам отново едно предложение, че оставането на младите хора в България е повече свързано с гарантиране на тяхната сигурност и би могло да стане, ако държавата наистина има държавна поръчка и поема пълната издръжка на един студент за 4 или 5 години в зависимост от срока на обучение, като той не плаща такса, поема се общежитието. Ако има нужда, получава една прилична стипендия, за да може да живее, срещу което заедно с държавата и студентът поемат договорен ангажимент да работи 4 или 5 години за държавата. Същото се отнася и за бизнеса. Това би била много голяма крачка напред в ефективното оползотворяване на държавната субсидия за висше образование, а и заедно с това, което е по-силният елемент и акцент, би гарантирало сигурност на младите хора за тяхната реализация след завършване и те по-малко биха гледали и биха се прилъгвали да търсят късмета си в чужбина.

Водещ: Казахме в началото на нашия разговор, че инициативата „Кариера 2018“ е на Студентския съвет. Как комуникирате със студентите? Имате ли и други инициативи, които съвместно осъществявате? Тоест колко активни са студентите?

Стати Статев: Ние сме едно неразривно цяло – и преподавателите, и студентите, и служителите. Студентският съвет в Университета за национално и световно стопанство е най-старият в най-новата история. Той е основан веднага след промените 1991 година и ние сме в непрекъснат контакт с младите колеги. Може би най-елементарният факт е, че председателят на Студентския съвет и председателят на Студентския сенат са редовни членове на ректорския съвет. Тоест ние всяка сряда се събираме и си обсъждаме съвместно проблемите, а що се отнася до тяхната дейност, те си имат самостоятелен бюджет по закон и самостоятелна програма през цялата година, в която тези две мероприятия, за които говорим – полугодишните кариерни дни, са само една малка част. Непрекъснато тече изключително активен младежки живот и мога също смело да кажа, че ние имаме много истински, честни и перманентни отношения с нашите колеги точно в смисъла на това, че ние сме двете страни на едно цяло. Тях ги има заради нас и ние съществуваме благодарение на тях, за да можем да ги обучаваме като бъдещ елит на нацията.

Росица АНГЕЛОВА