Проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара: Продължават да се търсят качествени кадри за предстоящия летен сезон

Продължават да се търсят качествени кадри за предстоящия летен сезон. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна проф. Стоян Маринов, член на Управителния съвет на Варненска туристическа камара. Той допълни, че по време на последното заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма, който е консултативен орган към министъра на туризма, проведено в Русе, са постигнати конкретни договорки между училища във вътрешността на страната за изпращане на ученици за летни практики по морето. „Говори се за вноса на кадри, който стана традиционен за осигуряване най-вече на неатрактивните позиции в туристическите обекти, за усъвършенстване на студентските и ученическите практики, които да се обвържат с потребностите, нуждите и възможностите на бизнеса. Изводът е, че продължават да се търсят качествени кадри, те не достигат. Част от кадрите ни заминават да работят в чужбина. Това говори, че ще имаме доста напрегнат като работа туристически сезон“, проф. Стоян Маринов.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА