Проф. Христина Вучева: В системата на държавното обществено осигуряване организацията на работа е много по-добра, отколкото в здравеопазването

Проф. Христина Вучева, бивш финансов министър в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“. На извънредно заседание на 3 декември Народното събрание ще разгледа на второ четена бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).  С предлагания бюджет за 2020 г. правителството ще подсигурили достъпна и качествена медицинска помощ на здравноосигурените, ще намалили проблемите в държавното обществено осигуряване?

 

Водещ: Бюджетът на НЗОК предвижда 400 млн. лева повече за здраве. Най-много ресурс ще бъде отделен за болниците. Как се гарантира, че средствата ще бъдат изразходвани ефективно? В нормативната уредба има ли достатъчни ефективни и контролни механизми?

Христина Вучева: Проблемът е, че няма такива механизми за съжаление. На практика няма, не се провежда такава дейност. Няма резултати от нея през годините. Така че не можем  да очакваме, че 2020 година ще стане някакво чудо и така устроеният организационен механизъм на здравеопазването ще получи някаква ефективност. Така че моят отговор на въпроса ви е – не, няма да има по-добра ефективност, независимо, че парите са повече.

Водещ: А какви трябва да са мерките, че те да бъдат практически реализуеми? Може би мерките, които се предвиждат, не могат да бъдат приложени на практика.

Христина Вучева: Вижте, тук не става въпрос за някаква конкретна ежедневна дейност. Просто устройството на организацията на тази структура е недобро. И то много отдавна, в своя генезис. Не от сега, от 2000 година са заложени недостатъци. Много се е говорило за това, но ако си спомняте при встъпването в длъжност на г-н Ананиев – сегашният министър на здравеопазването, той обеща, че ще се заеме с преустройство веднага, до няколко месеца. Най-вече имаше обещание, че ще представи своя проект, после това се отложи. В крайна сметка, сега вече не се говори дори кога ще се представи такъв проект, както е изтърканата дума вече от употреба – за реформа. Смисълът би бил този, да се отговори ясно на няколко проблема. Първият е ще продължаваме ли по този начин, който досега искаме болниците да работят за печалба – нещо, което в целия свят го няма, или го има, но е много малко. Но навсякъде това са структури, които са обществено ползване така да се каже, те не са с „non-profit”, както е шаблонният израз. Това е единият проблем. Другият проблем е ще се направи ли най-после прословутата от първия мандат на г-н Борисов здравна карта за разположение на болници, къде и как да се обслужват. Тоест, липсва смисълът на нашето здравеопазване, на нашата система. Така че няма как да очакваме някакво чудо. И сега, тук аз не мога да се включа в различните спекулации, че това се прави нарочно, защото някой искал да краде – не мога да отговоря на това, нямам такива наблюдения и изследвания дали е нарочно. Но фактът е факт – системата е лошо организирана, парите не се харчат добре.

Водещ: И в тази връзка здравноосигурителните приходи са в размер, на над 4.7 млрд. лева, които са от здравноосигурителни вноски, трансфери за здравно осигуряване. Решим ли е проблемът с течовете в НЗОК?

Христина Вучева: Не, разбира се. Това е просто от същия порядък въпрос,  за който говорихме досега. Колкото и пари да се дават, все няма да могат да бъдат достатъчни. Защото точно там, където ще бъде необходимо, системата не позволява това да се осъществи. Ето, видяхме примери колкото щете от последно време. За съжаление някои от тях са с много трагичен край. Тоест, системата не може да реагира болници или други организационни звена, които има, когато е необходимо. Тя просто съществува и се проявява в недобра светлина когато е нужна на хората. Това е най-обобщеният израз на състоянието на здравеопазването. Не се искат кой знае какви пари, кой знае какво умение, за да се направи – защо не се прави, аз нямам отговор. Например настоящият шеф на НЗОК преди да стане такъв имаше много интересни и полезни изказвания когато беше далеч от проблемите на управлението на Касата. Сега вече и той замлъкна, едва ли не говори нищо рационално, нищо, което да удовлетвори това изискване за ефективност, за което говорим, за харчене на парите по най-добрия начин. За съжаление няма и видими признаци това да се осъществи в някаква перспектива, някой да работи по тази тема. Напротив, проблемът се отхвърля, няма такава дискусия, не се прави. Тази дискусия трябва да предхожда правенето на бюджета. Тоест, бюджетната процедура започва някъде февруари месец 2019 за бюджета 2020 година. И тогава трябваше да започне този разговор или най-малкото до май месец т.нар. „реформа“ – какво се предлага, какво да се преобразува, юни и юли вече да се направят числата, които да отговарят на тази нова организация. Това важи, което казах, за всяка едно преустройство, което би трябвало да се направи, за което се говори, което е свързано с бюджетна сфера. Няма такъв подход – защо, не знам.

Водещ: А как стои въпросът с края на монопола на Касата и на ролята на частните здравни каси?

Христина Вучева: Тази тема е много болезнена за мен. Това е изключително нерационално предложение, несъобразено със същността, намирам го за безсмислено предложение. Писала съм много за това. Така че не това ще реши въпросът. Напротив. Създаването на много каси – хубаво е, че не го правят – ще ускори още повече грабенето, разграбването, ниската ефективност. До нищо няма да доведе. Не е това смисълът, за който аз говоря, да се направи едно преобразуване. Както и приказките например преди години, че ще решим въпроса в здравеопазването като увеличим конкуренцията – това е също глупост. Здравеопазването не е сфера, където конкуренцията може да направи чудеса. Тя може в производството на хляб и го прави наистина, тя може в някакви други стопански дейности. Но там, където се касае до здравето на хората, там, където цивилизацията е стигнала дотам, че на никой не може да се откаже помощ, там действат други неща, и то в целия свят. Така че аз нямам обяснение. 30 години повтаряме едни и същи глупости и не искаме да направим крачка от тях. Като глупости имам предвид точно това: демонополизация на Касата – това е глупост според мен, или конкуренцията ще спаси здравеопазването – това е втората глупост.

Водещ: С една дума, според вас Бюджет 2020 не би могъл да подсигури достъпна и качествена медицинска помощ?

Христина Вучева: Не, чак толкова не бива да преувеличаваме. Все пак, в сравнение с много страни нашето здравеопазване е достъпно, действително достъпно. Ако се огледате, всеки, който особено възрастните хора, отиват, чакат и за един ден могат да свършат и да си направят куп изследвания, за които в други страни се чака с месеци, с години. Така че не бива да преувеличаваме с недостатъците, но парите, които се дават, не са малко и биха могли да се използват много по-ефективно.

Водещ: Второ гласуване и на законопроекта на бюджета на държавното обществено осигуряване. Ще намалеят ли проблемите в тази област?

Христина Вучева: Напротив, според мен, със смяната на министъра, само ще ги задълбочи. Там имаше един чудесен експерт, един много морален и далеч от тези обвинения, които ние отправяме към политиците обикновено, човек. И този човек без всякаква причина с някакви такива общи фрази се отстранява, за да се замести с човек, който не е специалист. Не може един човек с журналистическо образование, както се чува, че ще бъде, да се справи. Системата е много тежка, много голяма. Там има бюджет за 2020 година 1.460 млрд. лева – това е третият по размер бюджет в страната след Министерството на отбраната, Вътрешни работи. Освен това, сферата е много чувствителна, с много сериозни промени. Беше направена действително много сериозна крачка напред с организацията и промените в пенсионната организация с възрастта преди няколко години изменението, увеличението на възрастта, което подпомогна трансферите, които бюджетът обикновено дава, намали ги. Тоест, тук имаше крачка напред. Разбира се, имаше много проблеми, пак казвам, сферата е много тежка в социалното подпомагане, т.нар. „социално включване“ програмите, социално приобщаване. Но последно време се работеше и имаше почти готов проект за уреждане на начина, по който ще се изплащат вторите пенсии, тъй като този въпрос е затлачен от 2000 година, когато е приета тази нова пенсионна система с трите стълба забравено е при втория стълб да се направи най-важното – как ще плащат тези пенсии през 2021 година. И г-н Петков беше готов почти с този законопроект, съгласуван с куп други експерти за начина на плащане. Той си позволи да каже на висок глас в телевизионните студия проблема, който стои през години и който затлачваше, че тази втора пенсия за съжаление организацията е такава, че тя няма да осигури плащането на суми, които хората са очаквали, на които е говорено в началото, че ще ги получат, за да могат да се предоставят средствата на отделните пенсионни фондове. Така че повтарям, имаше много сериозна крачка в развитието и организацията от управленско гледище, но аз лично не очаквам, че ще тръгне нещо напред сега.

Водещ: А какви други проблеми могат да се формулират в областта на държавното обществено осигуряване?

Христина Вучева: Най-сериозният проблем е начинът, по който се харчат парите за социалното подпомагане. Там има една програма, която е наречена „Социално включване“, която 580 млн. лева, друга програма, която е свързана пак със социални помощи – около 500. Целият бюджет е както казах 1.460 млрд. лена – много пари, които трябва да се има много т.нар. „второстепенни изпълнители“, различни агенции, които са подчинени и работят в тази сфера, чрез които се харчат парите всъщност. Това прави сферата още по-трудна за организация. Но най-належащият проблем е да се реши въпросът, както казах, да се внесе този законопроект, който е почти готов, за начина за изплащане на втората пенсия. И другото е действително да се подобри организацията, тя вече е изградена – това беше и големият успех миналата година когато имаше протести на майките с деца с увреждания, нова агенция, която ще разпределя парите за помощите на хората с увреждания. Тоест, престоят много, много тежки задачи, но има някакво сложено добро начало. Лично в тази система организацията е много по-добра, отколкото за това, което говорихме в началото за здравеопазването.

Елеонора ЧОЛАКОВА