Проф. Христо Кожухаров: Промяната на представянето на психиатрията в медиите е важна предпоставка за промяна на общественото мнение

снимка: pixabay.com

Промяната на представянето на психиатрията в медиите е важна предпоставка за промяна на общественото мнение. Това казана пресконференция проф. Христо Кожухаров, началник на Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина“  във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Той добави, че е крайно необходимо специалистите по психично здраве да се мобилизират, за да се намали стигматизацията на психиатрията и психичните разстройства, особено шизофрения, в глобална перспектива. Психиатърът подчерта, че намаляването на стигмата ще насърчи болните да търсят помощ, която може да облекчи страданието им, ще подпомогне тяхната интеграция в обществото, ще предотврати икономическите и семейни вреди. По същия начин, задълбочена и последователна дискусията по въпросите на политиката за психично здраве може да повлияе на вземащите решения в подходящото разпределяне на ресурсите. Проф. Христо Кожухаров подчерта, че в общественото мнение битува схващането, че хората с психични заболявания са опасни, че психичните болести не се поддават на лечение или пък, че психичните болести се причиняват от родителите на психично болните и от начина, по който те са отгледали децата си. Сред най-честите проблеми, с които се сблъскват хората с психологични проблеми са свързани с намирането на жилище, защото повечето собственици на жилища, както и администрацията на общинските жилища, предпочитат да си нямат работа с тях и най-често просто отказват да им дадат под наем помещение. Безработицата е огромен проблем за хората с психично-здравни проблеми, достъпът до образованието е ограничен за хората с психично-здравни проблеми.Социалната изолация, включително от страна на роднините, е една от последиците на стигмата.

„Правата и възможностите на хората с психично-здравни проблеми могат да бъдат ограничавани не само чрез пряк отказ за достъп до определени услуги или възможности. Дискриминацията може да се случи чрез закони или разпоредби, неписани норми и правила, на поведение или практики, които никой не оспорва. Например, заделянето на по-малко средства, в сравнение със заделените за други проблеми в здравната сфера, за лечението на сериозните психично-здравни проблеми и тяхната рехабилитация, било в болнични условия, било в общността, е проява на структурна дискриминация», категоричен бе проф. Кожухаров. Той заяви, че за да се преодолеят всички тези проблеми, пред които се изправят хората с психолохични проблеми е необходимо да се включат и медиите,  които международен план изглежда не желаят да анализират ролята си в утвърждаването на стигмата, която тежи върху шизофренията. Опити за срещи и дискусия върху темата, обикновено са възпрепятствани от пълната липса на желание за участие от страна на основните медии.

Според проф. Кожухаров, натискът за печалба води до търсенето и съдаването на „сензационни“ новини и продукти, допринасящи за изкривените образи и стереотипи. „В научните издания преобладава безличност – всичко е относно шизофрениятa, но никога не за пациенти с шизофрения. Акцентът е върху „гените, трансмитерите и невроните на пациента“, каза в заключение проф. Христо Кожухаров.

Десислава ВАСИЛЕВА