Публично обсъждане проекта за Бюджет ще се състои днес в Ямбол

Публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2019 година ще се състои ат 17.30 часа в зала 107 на община Ямбол .

Кметът Георги Славов отправя покана за участие в обсъждането до жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Пълният текст на поканата е публикуван на сайта на община Ямбол www.yambol.bg, в рубриката „Актуално“.