Публично осъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2019 година ще се проведе на 7 януари

Публично осъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2019 година ще се проведе на 7 януари. Това съобщиха от Общината. Кметът на Община Шумен Любомир Христов на основание чл. 84,  ал. 6 от Закона за публичните финанси кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 година. Объсждането ще се проведе на 7 януари 2019 година от 14.30 часа в зала 363 в сградата на общината. Проектобюджетът за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на общината.