Първите си заседания ще проведат Общинските съвети в Брацигово и Пещера

Пазарджик. Със заповед на областния управител Стефан Мирев се свикват първите заседания на новоизбраните общински съвети, мандат 2019-2023 г. , съобщиха от Пресцентъра на Областната администрация. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител. Новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на председател. Днес първите си заседания ще проведат Общинските съвети в Брацигово – в 11.00 / ч. в Камерна зала на Народно читалище „Васил Петлешков – 1874“ и в Пещера – в 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Пещера.