Първият в света „умен“ диван бе представен в Сливен

Първият в света „умен“ диван бе представен в Сливен. Съоръжението е разработено и произведено от фирма „Начеви 90“ заедно с експерти от Техническия университет. Направена бе демонстрация на дивана, а първите екземпляри ще се появят в свободна продажба в края на годината, съобщи Тодор Начев, собственик на фирмата – производител.

Различните функции на „умния“ диван се управляват от таблет чрез специално разработен софтуер, като се предвижда разработване на специално приложение за мобилни телефони и гласово командване.

Диванът разполага с различни температурни зони – едновременно охлажданe и подгряване, аудио система  и релакс – механизъм, който позволява на тялото да заема различни положения и осигурява пълен комфорт на собствениците. Предвидена е и възможността всеки ползвател да има собствен запаметен профил – любимо положение, температура на седалките и музикални предпочитания. Същевременно има възможност за управление на целия дом от една мултимедийната станция.

Разработчикът на „мозъка“ на дивана доц. Иван Евгениев уточни, че изделието е напълно безопасно. Положени са всички усилия, така че диванът да няма електромагнитни и други лъчения, температурата да не излиза извън зададените граници и други.

Новият продукт ще бъде представен на световно изложение в Германия, а в края на годината  ще бъде достъпен и за масовите потребители. Първоначалната цена на модела с естествена кожа ще бъде между 4 000 и 5 000 лв, като по желание на клиента може да бъдат променяни дизайна и функциите.

Иновацията  е защитена чрез т.н „полезен продукт“ и е разработена по европейски проект. Проект BG16RFOP002-1.001-0061-C01 „Повишаване иновационната дейност на СД „Начеви-90-С-ИЕ“, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство и пазарна реализация на полезен модел – „умен диван““, e финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срокът на изпълнение е дванайсет месеца, като е започнал на 18.01.2017 г.

По проекта е оборудван високотехнологичен цех, разработен е и  специализираният софтуер, необходим за внедряване в производство и пазарна реализация на високотехнологичния продукт.

Проектът е на обща стойност 1 663 510.24 лв, 40% от които са собствено финансиране на дружеството, а останалата част е безвъзмездна финансова помощ.

Фирма „Начеви 90“ е създадена през 1991 година в Сливен от братята Тодор и Иван Начеви. В момента площта на двете фабрики, където работят около 200 души от региона, заема 14 000 квадратни метра. Предстои откриването на още една фабрика, която ще осигури заетост на още 70 души.