Първолета Мандинска, говорител на ОДМВР – Сливен: 14 474 лични карти са издадени до края на ноември в сектор „Български документи за самоличност“

Говорителят на Областната дирекция на МВР – Сливен Първолета Мандинска пред Радио „Фокус“ – Сливен за работата на сектор „Български документи за самоличност“ през тази година

 

Фокус: Г-жо Мандинска, колко лични документа са издадени от началото на годината?

Първолета Мандинска: 14 474 лични карти са били издадени до края на ноември в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Сливен. През същия период 1 102 граждани с постоянен адрес на територията на област Сливен не са подали заявление за подмяна на личната си карта в срок до тридесет дни от изтичане на валидността й. През месец декември 2016 г. изтичат 261 лични карти.

Фокус: Много ли са хората, които през следващата година трябва да подменят личните си карти?

Първолета Мандинска: През 2017 г. 7 052 граждани с постоянен адрес на територията на област Сливен следва да подменят личните си карти, поради изтекъл срок на валидност. За периода 2010-2015 г. 1 434 лични карти не са подменени поради изтекъл срок. Тук искам да припомня, че при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ гражданите са длъжни в срок до три дни да декларират това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина. Към 30 ноември 6 245 лица не са върнали паспортите си в срок  – три месеца от изтичане на неговата валидност и са били глобени. Наказанието е глоба в размер от 20 лв. до 150 лв. През 2017 г. изтича валидността на 8 897 паспорта.

Фокус: Първоначално имаше големи опашки от чакащи пред гишета за подмяна на документите. Сега как е, има ли такъв проблем?

Първолета Мандинска: Не, ние в Сливен нямаме такъв проблем. На ден в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Сливен могат да бъдат обслужени до 300 граждани. Което и е рекордът през натоварените летни месеци. През последния месец на ден се обслужват от 30 до 50 граждани. Служба БДС работи без почивка от 8,30 до 17,30 часа, без събота и неделя. Очаква се по Коледните празници да се увеличи натовареността за подмяна на документи от граждани, които живеят и работят в чужбина, но за сега е спокойно. Работното време по празниците съвпада с официалните работни и почивни дни за страната.

Фокус: А по отношение на шофьорските книжки, колко такива документа са издадени от началото на годината?

Първолета Мандинска: 5 637 свидетелства за управление на МПС са издадени до края на ноември в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Сливен. Към 30 ноември е изтекъл срокът на 1 354 шофьорски книжки, а през 2017 г. с изтичаща валидност са 4 988 документа. За периода 2010-2015 г. 4 254 свидетелства за управление са с изтекъл срок.

Фокус: А има ли наказани?

Първолета Мандинска: Месец преди края на годината в област Сливен са издадени 3 536 наказателни постановления за констатирани административни нарушения по Закона за българските лични документи.