Първо заседание на Съвета за наблюдение на и за хората с увреждания се проведе в София (ОБЗОР)

Първо заседание на Съвета за наблюдение на и за хората с увреждания се проведе в София. Съветът е мониторингов орган, който има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Председател на новия орган е омбудсманът Мая Манолова. Той се състои от 9-членен състав. Те имат 4-годишен мандат.
Манолова увери, че ще държи на публичността и прозрачността в работата на Съвета за наблюдение и че той няма да бъде привилегия за определени лица от неправителствените организации, които ще бъдат представени в него, включително и за експертите от нейния екип. „Ще заложа на доброто сътрудничество с институциите, неправителствените и граждански организации и хората с увреждания“, посочи тя. „Имаме намерение да бъдем активни, да не замълчаваме по нито един проблем“, уточни Манолова.
Основно Съветът ще засегне четири теми: Проблеми в Закона за личната помощ; Хората с увреждания, които не подадат в обхвата на Закона на личната помощ; Проблеми, свързани с месечната финансова подкрепа на хората с увреждания; Като друг проблем Манолова посочи неуредената Наредба за медицинската експертиза.
От своя страна министърът на здравеопазването Кирил Ананиев приветства добрата инициатива и сподели, че винаги, когато се провежда заседание ще присъства, а при невъзможност ще изпраща свой заместник. Пред присъстващите в залата той обяви, че ведомството е готово с измененията в медицинската експертиза и тя скоро ще бъде факт като предложение в Министерски съвет. Той допълни, че ще се предвиди и механизъм, с който хората с увреждания, които досега са претърпели няколко изменение по наредбата да бъдат освидетелствани по последния вариант. Министър Ананиев коментира и приетите промени за увеличение на щатната численост на Националната експертна лекарска комисия, с които се цели максимална ефективност на НЕЛК при изпълнението на възложените й функции. „В тестови период сме на информационната система на НЕЛК. В началото на есента ще я представим“, добави той.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков смята, че с новоизградения Съвет за наблюдение ще се изпълняват задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората. По време на срещата той уточни, че бюджетът за политики за хората с увреждания е достигнал 550 млн. лв. за 2019 г. С тези средства се осигурява максимална подкрепа в различните области за интеграция на хората с увреждания. Министър Петков уточни, че предстои приемане на националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Пред журналисти той коментира, че над 305 000 хора с увреждания получават по-голяма финансова подкрепа спрямо миналата година. Петков уточни, че хората с увреждания със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа е в размер на 7% от линията на бедност (348 лв. за 2019 г.), което прави 24,36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% помощта е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. Хората с над 90% степен на увреждане получават 25% от линията на бедност или 87 лв. За тази група увеличението в сравнение с миналата година е минимум с 12 лв. Хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест финансовата подкрепа е в размер на 30% от линията на бедност или 104,40 лв., което е с около 30 лв. повече в сравнение с 2018 г. Най-голямо увеличение на финансовата подкрепа получават хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. В тази категория през месец май попадат 12 932 души, които съгласно новото законодателство вземат 57% от линията на бедност или 198,36 лв. За тази група финансовата подкрепа е увеличена с около 123 лв. в сравнение с 2018 г.
Даяна ДЮЛГЕРОВА