Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Боаза“ в землищата на с. Пайдушко и гр. Търговище

Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Боаза“, разположено в землищата на с. Пайдушко и гр. Търговище. Това сочи решение от днешното заседание на Министерски съвет. Правителството одобри прехвърлянето на правата и задълженията по концесионния договор от „ПИМ“ ЕООД на неговия правоприемник „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД. От находище „Боаза“ се добиват варовици, годни за трошени фракции за обикновен бетон, пътни настилки и асфалтови покрития. Концесионният договор е с 25- годишен срок, считано от 20 декември 1999 г. Условията на предоставената концесия не се изменят.