Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест. Това съобщиха от екарисажа. От 10.00 часа те ще се съберат пред сградата на областната администрация. Недоволството е срещу заповеди на директора на ОДБХ – гр. Шумен, с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас – 96“ АД – гр. Шумен. Eкарисажът обжалва трите заповеди. Процесните административни актове директорът на ОДБХ – Шумен е аргументирал с твърдения, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на ЗУТ, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните. Протест на работещите в екарисажа имаше и в края на миналата седмица.