Равнището на безработица в Шуменска област е 8,8% 

Равнището на безработица в Шуменска област е 8,8% през месец май с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо април 2019 г. Това съобщиха от Регионалната служба по заетостта- Варна. В бюрата по труда от областта има регистрирани 6706 безработни , с 349 по-малко спрямо предходния месец. В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1361, със 70 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е 3,0%, при 3,2% през април. При сравнение със същия месец предходната година се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 28 лица на регистрираните безработни. През май  на работа в област Шумен са постъпили 630 безработни, от тях 82,7%-  на първичния пазар на труда. Продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 33,2% от устрените на работа са на възраст над 50 години. В заетост са включени 116 младежи до 29 г. възраст. На работа са устроени и 107 продължително безработни лица. В бюрата по труда са заявени 451 работни места. Най-много са от сферата на преработващата промишленост – 150.