Равнището на безработица в Шуменска област през октомври е 9,6%

Равнището на безработица в Шуменска област през октомври е 9,6%. Това съобщиха от Регионалната служба по заетостта- Варна.  Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към  e 7318. В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1464, при 1364 през септември. Равнището на безработица в града e 3,2%, с 0,2 процентни пункта по-високо спрямо предходния месец. До 14 декемвривключително се приемат заявки от работодателипо проект “Обучения и заетост за младите хора” Компонент ІІ и „Обучения и заетост” Компонент ІІ на ОП „РЧР”.