Радио „Фокус“- Шумен получи отличие за медия, спомогнала за популяризиране на дейността на съдилищата

Радио „Фокус“- Шумен получи отличие за медия, спомогнала за популяризиране на дейността на съдилищата, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Плакетът беше връчен на официална церемония по време на заключителната празнична част от съвместната инициатива „Достъпност и прозрачност в правораздаването“, на Окръжен и Административен съд- Шумен.  С плакети и грамоти бяха отличени и други медии, като наградите връчиха председателите на двете шуменски съдилища съдия София Радославова и съдия Росица Цветкова. Те благодариха на медиите за доброто партньорство и обективното отразяване на съдебните новини не само по отношение на правораздаването, а и за цялостната дейност на институциите. „Преди една година подехме тази инициатива с идеята да се утвърди и развие партньорството между съдебните институции и регионалните медии, като се фокусира вниманието на обществото върху актуалните аспекти от дейността на съдилищата. И досега с вас сме работили открито, така ще бъде и занапред и ще надграждаме това партньорство. Делата, които се разглеждат в двете съдилища са различни по материя, но всяко едно от тях винаги предизвиква обществен отзвук в нашия град. Отдавна принципът, че съдът правораздава чрез своите актове мисля, че отмина. Съдебната власт разбра, че съдилищата, прокуратурата следствието трябва да бъдат обърнати към обещството, за да  разберат хората защо този съдия е постановил съответния акт. Надявам се, че съвместната ни работа ще продължи- активно,безпристрастно и обективно“, заяви Росица Цветкова, председател на Административен съд- Шумен. „Благодарим ви за партньорството. Вие сте нашият проводник към обществото в популяризирането на инициативите на съдилищата, насочени към гражданите и обективното отразяване на правораздавателната дейност и на двете съдилища“, каза от своя страна и София Радославова, председател на Окръжен съд- Шумен. Инициатива на двете шуменски съдилища „Достъпност и прозрачност в правораздаването“, започна на  16 април 2018 година по повод Деня на Търновската Конституция и продължи една година, като целта бе да се популяризира дейността на съдилищата и да се повиши информираността на гражданите.

Ивелина ИВАНОВА