Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Комплексът за социални услуги обгрижва около 580 потребители

Зам.-кметът на Община Кюстендил по социални дейности и проекти Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, каква е дейността на Комплекса за социални услуги към Община Кюстендил?

Радмила Рангелова: На територията на село Жиленци е разположена административната сграда и кухненският блок на комплекса „Социални услуги”, който във времето доказа потребността от неговото съществуване. То е на местна издръжка, в по – голямата си част на Община Кюстендил, като основните дейности, които се предоставят чрез комплекса за социални услуги са: услугата домашен социален патронаж, която е с утвърден капацитет  – 350 потребители, общинска социална трапезария с капацитет 50 потребители и център за настаняване от семеен тип, който е с капацитет 14.

Фокус: Има ли и други социални услуги, извършвани в рамките на комплекса?

Радмила Рангелова: Да, в същото време в рамките на комплекса за социални услуги към момента се изпълнява и услугата „Топъл обяд”. Към нея има 30 одобрени места за лица, които са изпаднали в невъзможност да осигуряват прехраната си и отговарят на изискванията, заложени в програмата. Съвсем грубо към днешна дата комлексът осигурява храна на 580 човека. Полага грижа за още много хора, изпаднали в такова затруднение към момента. Към комплекса съществува и екип от социални работници, чрез които се предоставя услугата „Безвъзмездна подкрепа за социално включване”. Те посещават домовете на потребителите, съдействат им при заплащане на комунално –  битови услуги, съдействат им в домакинството. Това е съвсем общ поглед на това, което предоставя комплексът за социални услуги.

Фокус: Самата храна къде се приготвя за потребителите?

Радмила Рангелова: В село Жиленци, там се намира кухненският блок, в който се приготвя храната, освен за потребителите на домашен социален патронаж, и потребителите на проекта „Топъл обяд”, също така и храната за центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, който се намира в квартал „Могилата”и за социалния дом в село Преколница.

Фокус: Има ли възможност част от жителите в село Жиленци да бъдат наети в този комплекс?

Радмила Рангелова: Разбира се, дори и към момента имаме наети доста лица, които са с жителство в Жиленци. Нямаме условие нашите служители да бъдат живущи в населеното място или пък да не бъдат, защото това е дискриминационно, но имаме такива служители, които сме наели.

Фокус: Какво е състоянието на самата сграда, в която се помещава комплексът за социални услуги?

Радмила Рангелова: С подкрепата на Община Кюстендил преди почти две години беше извършен много сериозен ремонт в сградата и смело мога да твърдя, че в момента тя отговаря на абсолютно всички санитарно – хигиенни изисквания по отношение на кухненския блок. Съвсем нормална, дори модерна, бих казала, база за предоставяне на услугата такава кавато я предоставя комплексът за социални услуги.

Венцеслав ИЛЧЕВ