Радмила Рангелова, Община Кюстендил: От 2011 година сме реализирали 7 проекта по програмите за трансгранично сътрудничество

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални услуги, програми и проекти“ Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, какви проекти е реализирала Община Кюстендил по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония?

Радмила Рангелова: От 2011 година до момента Община Кюстендил е реализирала 7 проекта по програмите за трансгранично сътрудничество, от които един е по Програма трансгранично сътрудничество България – Сърбия, а останалите 6 по Програмата за трансгранично сътрудничество с бивша югославска република Македония. Общата стойност на проектите от 2011 до момента надвишава 5 милиона лева – 5 430 000, като усвоените в рамките на партньорството на Община Кюстендил и за Община Кюстендил са малко над 2 800 000 лева.

Фокус: На каква тематика са тези проекти?

Радмила Рангелова: Проектите са с различна тематика, реализирани инфраструктурни такива, реализирани меки мерки. При проекта  „Туризъм без граници” реализирахме различни дейности. Беше създадена електронна платформа – 8 броя стационарно монтирани инфотерминали в градовете Кюстендил, Щип и Крива Паланка. Инфотерминалите предоставят възможност за лесно търсене, чрез тъчскрийн монитор, на информация за туристическите обекти в региона, включващи снимки и описание на техните оферти 24 часа в денонощието, както и възможност за реални, чрез интегриран информационен телефон, или онлайн резервации. Друг проект е „Превръщане на линиите за разделяне в точки за сближаване”. Този проект включваше реставрация на скривалището към вилата на генерал Жеков в лесопарк „Хисарлъка” и благоустрояване на прилежащата територия, асфалтиране на черен път и рехабилитация на съществуващ път, водещ до храм-паметник „Св. Троица” с костница на загиналите в село Гюешево. Други дейности са свързани с проекта  „Споделено знание – инвестиция в бъдещето”. По този проект беше закупено и инсталирано компютърно оборудване в двете общински администрации – Кюстендил и Щип. Беше разработена и внедрена напълно функционална информационна система, интегрирана система за управление на качеството с обхват – разработване и управление на проекти. Четвъртия проект реализиран, това е проктът „Велоалеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива паланка”. Проектът е видим, той пресича почти целия град, в това число частично реконструиране на тротоарна и улична мрежа, изграждане на велоалеи в Кюстендил с обща дължина почти 3 000 метра и ширина 2 метра. Единственият проект, който имаме със Сърбия в този период, който коментираме, това е „Зелена трансгранична зона – инвестиция в природата”, като основната дейност е благоустрояване на екопарк „Езерата” в град Кюстендил, чрез рехабилитация и реконструкция на прилежащата водна площ и изграждане на екологично чисти изложбени площи за образователни цели и създаване на ботаническа алея. В Кюстендил е изграден кей, закупени са 3 лодки и 3 водни колела, осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, извършено е озеленяване и осветление. Последният проект,  който реализираме в момента, това е проектът за повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче.

Фокус: Какво е направено по този проект?

Радмила Рангелова: В рамките на този проект е осигурен транспортен и пешеходен достъп до природната забележителност Полско – скакавишки водопад, като е рехабилитиран общински път, изградени са екопътеки и са дефинирани зоните за отдих и наблюдение. Интервенциите са много меки, без да се нарушава природният баланс и апелирам хората, които имат желание и обичат туризма, да посетят полско – скакавишкия водопад, за да видят  на място реализирането на дейностите и да се насладят на красивата природа.

Фокус: Каква е готовността на Община Кюстендил с проектни предложения или да разработи такива, за да участва във втората покана?

Радмила Рангелова: Община Кюстендил очакваше стартирането на втората покана, при стартирането са публикувани насоките и допустимите дейности. Ние имаме няколко проектни идеи. Така че предстои ни работа идентифициране на нужди, потребности във връзка с допустимите дейности, идентифициране на партньор – община от Македония, с която ще участваме заедно. Партньорството е задължително, така че предстои ни много работа, и може би на следващия етап ще поговорим по – конкретно, когато идентифицираме допустимите дейности и потребностите на Община Кюстендил.

Венцеслав ИЛЧЕВ