Радослава Чеканска, ПП ГЕРБ: Община Дупница върви по европейски път на развитие

Радослава Чеканска

Радослава Чеканска, народен представител от ПП ГЕРБ за Кюстендилска област в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-жо Чеканска, от скоро сте народен представител, какви са вашите впечатления от този пост и как премина първият Ви работен ден?

Радослава Чеканска: Първите ми впечатления са положителни, но с притеснение прекрачих прага на Народното събрание. Ситуацията беше изненадваща за мен и да бъдеш гласът на хората от Кюстендилска област е не само чест и привилегия, но това е една огромна отговорност.

Фокус: Трбява да се отбележи, че Вие заехте този пост на 11 януари, когато се състоя официалната церемония за откриването на българското председателство на Съвета на ЕС.

Радослава Чеканска: Така е, клетвата ми съвпадна с официалната церемония за откриването на българското председателство на Съвета на ЕС. Тогава и на българска земя пристигнаха всички европейски лидери, което е една паметна дата.

Фокус: Запознахте ли се най- належалите проблеми в Кюстендилска област, Вие все пак изпълнявахте и длъжността на зам.- областен управител?

Радослава Чеканска: От 2011 година изпълнявам длъжността зам. –областен управител на Кюстендил и аз непрекъснато бях с проблемите на областта. Тръгвайки си от Областна администрация- Кюстендил има няколко много важни проблема, които трябва да се решат. Единият е за Община Сапарева баня, а другият за Община Дупница. Община Сапарева баня миналата година чрез преобразуване се сляха две училища- държавно и общинско. Те ползват една и съща сграда , но имотът на държавното училище все още е държавна. Предстои решение на Министерски съвет и да се прехвърли имотът от публична държавна собственост в общинска. За това трябва да съдействаме и да катализираме нещата колкото се може по- бързо, защото кметът на Община Сапарева баня иска да кандидатства по проект, а без сградата да е общинска- не може. Дворът на училището има нужда от облагородяване както и част от сградата на бившето вече държавно училище. Другият казус, който също не търпи отлагане и с който аз в годините съм се занимавала е военният имот в центъра на Дупница. Министерство на отбраната прехвърли имота под управление на областния управител, с решение на Министерски съвет. Това се случи през 2013 година, областният управител даде положително становище да бъде прехвърлено на Община Дупница, тъй като има инвестиционно намерение, но смяната на правителствата забавиха нещата. Областният управител на Кюстендил даде втори път положително становище, но в началото на годината се промени Закона за държавната собственост. Имаше няколко изменения, че имотите държавна собственост, които са прехвърлени общински не могат да се продават, до пет години трябва да се реализират инвестиционните намерения, иначе имотът отново се връща общински. Също така в края на всяка година трябва да се дава отчет  за това какво се прави с него и тези изменения доведоха до изискването на още документи. Община Дупница е готова с всички документи и предстои вкарването им в Министерство на регионалното развитие, отново с положително становище на областния управител и решение на Министерски съвет, с което имотът ще бъде прехвърлен на Община Дупница, която има разработен инвестиционен проект, има инвеститори, все пак имотът е в централна градска част и ще се създаде нещо хубаво за дупничани.

Фокус: Как виждате развитието на Община Дупница и успя ли градът да придобие европейски вид?

Радослава Чеканска: Никой не може да отрече, че Община Дупница върви по европейски път на развитие. Двата успешни мандата на инж. Методи Чимев, много реализирани европейски проекти и Дупница се разхубавява от ден на ден. Санираните блокове, градинките, централна градска част са само част от показателите. Дупница върви по един модерен европейски път, което се дължи на усилията на целия кметски екип на Община Дупница. С усилията на досегашните на депутати- Кирил Калфин и Ивайло Константинов, така че аз съм сигурна, че Община Дупница ще продължава да върви в своето развитие.

Фокус: Преди няколко дни проведохте приемна в Дупница. Какви проблеми бяха поставени и предвиждате ли да продължите с такива приемни?

Радослава Чеканска: Вече проведох приемни в Кюстендил и Дупница, а такива предстоят в Сапарева баня и останалите общини от област Кюстендил. Намеренията ни са всеки понеделник да имаме приемна в някоя от общините, която да бъде съвместна с Кирил Калфин и по отделно. Нито една община няма да остане без приемна. По повод проблемите, които вълнуват хората, аз приемни съм имала като зам.- областен управител през цялото време и в Областна администрация и изнесени. Най- наболелите въпроси винаги досега са свързани с имотните казуси. Те не могат да се решат нито от общинска, нито от областта администрация. Те не са във възможностите на нито един от нас и единствено решение може да им даде съда. Имаше и представители от една фолклорна група, които искаха информация по какви програми могат да кандидатстват – европейски и национални. На приемната идваха и хора, които търсеха работа.

Фокус: Последният ми въпрос е свързан с вашата професия като преподавател. Какво трябва да се промени в сферата на образованието и да се подобри в учебните заведения в Дупница?

Радослава Чеканска: Откакто се прие новият Закон за предучилищно и училищно образование, образованието намери пътя си. В момента поетапно се променят учебните програми, което е изключително важно. Промениха се на първи и пети клас, втори и шести, а при останалите предстоят поетапно, защото знаете, че това не може да стане изведнъж. Промените в този закон бяха наложителни, защото той не беше променян от 1991 година. Беше въведено и дуалното образование, което е един огромен плюс- учене в реална среда и не само това- учениците, освен че имат възможност да придобият професия по време на образованието, те имат практика в реална работна среда и получават 90% от минималната работна заплата. Не на всякъде е въведено дуалното образование, но на всякъде където има ученици, които желаят да се обучават – то е въведено. В Кюстендил и в Дупница се проведоха срещи с представители на реалния бизнес, с директорите на училища, с началника и представители на регионалните управления по образованието, които бяха много ползотворни. Директорите на училищата стигнаха до извода, че трябва да предложат специалностите, по които може да се осъществи това дуални образование. Това трябва да са специалности, които да отговарят на нуждите на бизнеса. Първата крачка е направен и в област Кюстендил дуалното образование ще стъпи на твърда основа.

Фокус: Имаше идея за Медицински колеж в Дупница, кажете повече подробности?

Радослава Чеканска: Дупница е с традиции в образованието, като е имало медицински институт, както и педагогически. Насочили сме се към колеж за медицински сестри, тъй като в цялата страна липсата на медицински сестри е огромна- няма кадри, навсякъде в болниците чувстват недостиг на такъв персонал. Община Дупница има базата, която може да предложи за едно такова обучение- две многопрофилни болници, много медицински центрове , сграда която може веднага да се използва. Работим по този въпрос, пътят е много труден и трябва да се решават много административни казуси, но се надявам в крайна сметка да успеем.

Лора КАЛЧЕВА