Радослав Тасков, ОбС-Благоевград: Има нужда от още работа за създаването на условия за разкриването на нови работни места

Снимка: Радио "Фокус"-Пирин

Радослав Тасков, председател на Общински съвет-Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин относно дейността на местния парламент до този момент – 3 години след началото на мандата

 

Фокус: Г-н Тасков, остава малко повече от година до края на мандата на сегашния състав на Общински съвет-Благоевград. Какво успя да постигне местния парламент до този момент?

Радослав Тасков: Основното, което до този момент показва в работата си Общинския съвет е, че е институция, на която гражданите могат да разчитат тогава, когато имат преписки или проблеми с Общината, които трябва да бъдат решени. До момента се гордея с това, че нямаме нито една преписка, която не е разгледана на сесия на Общински съвет и не е постановено решение. Нямаме никакво забавяне, така че това, за което хората са ни избрали – да вършим работа в интерес на общността и по-специално на всеки един от гражданите, тогава когато има нужда от решение на Общински съвет, сме го постигнали. Има още много какво да се желае що се касае до визията и развитието на Община Благоевград, но Общински съвет до този момент е показал, че работи съвместно с Общинска администрация в посока на това да бъдем наистина една модерна община, която в максимална степен се възползва, кандидатства и печели много европейски проекти, така че обликът на града ни да бъде обновяван постоянно и мисля, че е видно от всички, че Благоевград през последните години придоби един европейски вид.

Фокус: Успяхте ли да постигнете всичко, което си бяхте поставили като цели в началото на мандата?

Радослав Тасков: Не бих казал всичко, тъй като ние си бяхме поставили една задача – да създадем условия за откриване на нови работни места. Мисля, че в тази насока има още какво да се направи, макар че като орган на местното самоуправление Общинският съвет направи една значителна стъпка в тази посока. По моя инициатива приехме една Наредба, която насърчава инвестициите на територията на общината и предлага облекчени условия за инвеститори, но лично аз не съм доволен от нивата на инвестициите, най-вече в производствената сфера.

Фокус: Всъщност за това ли ще работите до края на мандата и има ли нещо друго върху което ще се фокусирате до тогава?

Радослав Тасков: Това е едно от основните предизвикателства. Освен това не бива, поставяйки нови цели, да забравяме онова, което е важно за хората, а именно постоянното обновяване на инфраструктурата и да продължим да се стремим Благоевград да бъде центърът на Югозападна България в културно, спортно и икономическо отношение. Просто успоредно с това ние трябва категорично да продължим да работим за разкриването на работни места.

Фокус: Кои бяха най-тежките въпроси, пред които бяхте изправен през тези 3 години?

Радослав Тасков: Може би лично за мен беше трудно решението как да гласувам във връзка с предложението, което направиха група колеги за свикване на референдум за съдбата на артефактите, които бяха открити при строежа на автомагистрала „Струма“ край Благоевград. По-скоро не беше толкова тежко самото решение, тъй като от една страна съм наясно, че дори и свикването на референдум с въпроса, така както беше зададен, не би променило по никакъв начин ситуацията, а от друга страна Общински съвет няма право да се произнася по този въпрос и може би едно наше решение щеше само да нагнети обстановката и да даде един сигнал към общността да очакват развитие по темата за запазване на разкопките, без да имаме правото и законовата възможност да се произнасяме по този въпрос. От трета страна тъй като ние като общински съветници комуникираме с много хора, не мисля, че има човек в Благоевград, който да отговори отрицателно на въпроса „Съгласни ли сте да запазим разкопките?“ Съвсем естествено беше, че мнозинството от хората ще отговорят, че са съгласни, и аз самият настоявам за това, но това няма никаква юридическа стойност. С този референдум просто щеше да се стигне до похарчването на около 250 000 до 300 000 лв., без той да е законен, без да има каквато и да било правна стойност, и нямаше да доведе до нищо. В крайна сметка окончателното решение за съдбата на разкопките се взима от министерствата. В момента изчакваме една експертна група, която да се произнесе и да каже възможно ли е до момента разкритите артефакти да бъдат преместени или съхранени на друго място, така че да се види как там ще се развие запазването на артефактите и ускореното продължаване на автомагистрала „Струма“. Това е преписката, която до голяма степен беше трудна като решение. Мисля, че Общински съвет-Благоевград тогава постанови едно мъдро решение и не се подведе по популизма и желанието на някои колеги, да присъстват в медиите.

Фокус: Казахте и сам, че Благоевград наистина много промени облика си през последните години, но какво е Вашето мнение – има ли какво още да се желае за облика на града? Споделяли ли са с Вас граждани или общински съветници за нещо, което още трябва да се направи за визията на града?

Радослав Тасков: Ние ежедневно се занимаваме с конкретни казуси – като се започне от предложения за подобряване организацията на движение в града и изграждането на допълнителните паркоместа и покрити паркинги, така че ежедневно се работи по този въпрос. Благоевград има претенциите да бъде динамичен град, в който ежедневно идват нови хора, които се установяват в него, строят се нови жилищни сгради и населението ни неслучайно постоянно нараства. Един такъв град винаги ще стои пред различни предизвикателства. Основната цел на всички нас е Благоевград да променя облика си. В тази посока Общината украсява града на различните празници по характерен начин, постоянно се изграждат нови зелени площи и алеи с цветя. По-скоро за мен предизвикателството е да съумеем заедно хората, които предлагат нова визия, и гражданите, да поговорим по темата за това, че отговорността всичко това, което се прави да бъде запазено, е обща. Изключително е неприятно, когато има един публичен ресурс, който е похарчен за облагородяване, да стане жертва на вандалски прояви, защото в крайна сметка градът е на всички нас. Благоевград не е нито на кмета, нито на председателя на Общински съвет, той принадлежи на всеки един жител на общината и това как изглежда е отговорност на всички нас, без значение кой на какво ниво е в обществото.

Фокус: Как успявате да ръководите Общинския съвет с оглед на това, че съветниците са от различни партии и всеки има своята индивидуална гледна точка?

Радослав Тасков: Само с диалог. Опитвам се наистина да бъда „пръв сред равни“, така както е зададено в Закона за местното самоуправление. Всъщност аз не съм началник на нито един от общинските съветници и те отлично го знаят. Опитвам се на базата на опита и авторитета, които имам в режим на диалог да коментираме различните проблеми, които стоят пред нас и накрая се опитвам без позицията на силата, а чрез метода на взаимното убеждаване да стигнем до най-правилното решение. Аз не смятам и никога не съм смятал, че моето мнение е най-правилното и най-миродавното. Имало е случаи, когато с колегите обсъждаме различни проблеми и винаги, когато някой предложи по-добро решение, аз го приемам. Те знаят това и мисля, че до този момент има едно взаимно уважение между нас, както от страна на колегите към мен, така и от моя страна към тях.

Фокус: Успяват ли съветниците да пренебрегнат партийните си различия и да се обединят около каузата за развитието на града?

Радослав Тасков: Ако ме бяхте попитали преди 6 месеца, щях да кажа категорично да. През последните месеци обаче избори сякаш вече започват да се усещат и различните групи се опитват да затягат дисциплината и може би в определени решения прозира и партийна принадлежност. Не са малко случаите, в които и самите колеги признават, че едно или друго решение е взето, след като партиен орган се е произнесъл. Все още обаче смятам, че обстановката не е силно политизирана и наистина успяваме да постановим решенията така, както говори съвестта на всеки един от нас и личното му виждане за това как трябва да изглежда Благоевград. Неминуемо изборите и това, че след една година всички ще излезем отново пред избирателите, оказват влияние върху съветниците и точно по тази причина сега всеки съветник намира своя начин да представи своята работа през тези 4 години, като някои избират да бъдат яростна опозиция на всичко и на всеки. За мое щастие по-голямата част от хората в Общинския съвет са хора, които предпочитат тогава, когато се изправят пред избирателите след една година, да посочат конкретни неща, които са се случили през това време именно с помощта на техния глас. Надявам се до края на мандата Общински съвет-Благоевград да продължи да работи конструктивно и най-вече да не се стигне до това заради неразбирателство да се планират определени решения, независимо дали касаят общински проекти или проекти, които касаят отделни граждани и фирми.

Натали СТЕФАНОВА