Радослав Тасков, ОбС-Благоевград: През 2019 година ще се фокусираме максимално върху това да привлечем нови инвеститори в Община Благоевград

Радослав Тасков, председател на Общински съвет-Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин, относно равносметката за 2018 година и плановете за 2019 година

 

Фокус: Г-н Тасков, каква е равносметката на Общински съвет-Благоевград в края на 2018 година?

Радослав Тасков: Като цяло за поредна година Общински съвет-Благоевград в края на годината няма преписка, коята да чака Общински съвет да постанови решение, така че всичко, което към днешна дата е влязло в деловодството на Общински съвет, е разгледано от общинските съветници и са постановени решения. Бих могъл да кажа, че 2018 година бе една като цяло спокойна година, която премина в контструктивен дух и смятам, че ОбС успя до голяма степен да постанови едни добри решения, които подпомагат в максимална степен общността и развитието на Благоевград. Ако трябва да отделим няколко решения: през 2018 година ОбС-Благоевград избра обществен посредник, т.нар. омбудсман; реализираха се редица проекти след зелената светлина, която даде Общински съвет, като ремонтите в образователната инфраструктура; енергийната ефективност в редица знакови сгради; изграждането на анаеробна инсталация на територията на сметището и други много важни за развитието на града решения. Винаги съм казвал, че всяко едно решение на Общински съвет е важно – от решенията за обновяване центъра на града до тези, които са свързани пряко с инвестиционни намерения на граждани.

Фокус: Как работите с кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов? Има ли разбирателство между Общинска администрация и Общински съвет?

Радослав Тасков: С кмета Камбитов работим заедно вече шеста година. И двамата много добре разбираме спецификата на местното самоуправление и всеки от нас не се бърка в работата на другия. Кметът и Общинска администрация на практика са изпълнителната власт в общината,  а Общински съвет е законодателната власт, така че всеки един от нас уважава правото на другия да има мнение и да го отстоява с изключителна колегиалност. Смятам, че двамата с кмета Камбитов работим изключително добре, без да има каквито и да било интриги, скандали или други такива прояви, които се наблюдават по места. Общо взето с приоритет пред нас са проблемите, които стоят и тяхното разрешаване, така че всеки си казва мнението и след това се взима най-доброто решение, след като протече необходимият дебат. Имало е случаи, в които самият аз не съм бил съгласен с неговото виждане по различен проблем, или обратното, но ако всеки съумее да защити тезата си, другият бива убеден, така че да се вземе най-правилното решение.

Фокус: Върху какво смятате да се фокусирате през 2019 година?

Радослав Тасков: През 2019 година трябва наистина да се фокусираме максимално върху това да привлечем нови инвеститори в Община Благоевград, и то в сферата на производството, така че да могат да се разкрият нови производствени мощности. Наистина това е едно много сериозно предизвикателство, което няма как да бъде решено в рамките на 1 календарна година, но би било добре да потърсим всички начини, така че в Благоевград наистина да се разкрият нови работни места.

Фокус: Какво е Вашето пожелание към слушателите на Радио „Фокус“ през новата 2019 година?

Радослав Тасков: Преди всичко да бъдат здрави и да съумяват да виждат хубавото в живота, да се наслаждават на момента и на всичко онова, което животът им дава като емоции и усещания. Всеки един от нас е хубаво да се вгледа в себе си, да види най-доброто и смятам, че тогава всички ще се почувстваме малко по-щастливи. Желая на всички преди всичко здраве и късмет!

Натали СТЕФАНОВА