Радостина Васева, Община Кюстендил: Изготвянето на картотека за настаняване в общински жилища е сериозен ангажимент към хората в неравностойно положение

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Директорът на Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и жилищна политика” към Община Кюстендил Радостина Васева, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Васева, какви дейности е извършила Община Кюстендил по отношение на картотекирането на лица, които се нуждаят от настаняване в общинско жилище?

Радостина Васева: Ежегодно, в края на годината, Общината актуализира картотеката на граждани, които имат нужда от настаняване в общинско жилище. Процедурата е следната: през цялата година всички граждани, които имат потребност от общинско жилище, подават комплект от документи, в които трябва да се отговаря едновременно на няколко условия, които са изброени изчерпателно в нашата наредба. През цялата година тези документи се събират и обработват и в края на годината, през месец ноември, отговарящите на условията се включват в картотеката за настаняване за следващата година, в случая за 2018 година. Това е постоянно действащ документ, картотеката, тя се актуализира ежегодно.

Фокус: Това важи ли и за хората, които са били включени в картотеката?

Радостина Васева: Хората, които вече са картотекирани са длъжни ежегодно, до края на октомври да подадат една декларация, която трябва да покаже тяхното желание да продължат да бъдат в картотеката и с нея да потвърдят, че нямат или имат промяна в обстоятелствата, заради които те се намират в тази картотека. Общинска администрация ги подсеща за тази декларация, която трябва да подадат ежегодно с всички уредени средства за това. Всички, които са подали документи, всички, които са потвърдили, че искат да останат в картотеката и са си актуализирали данните, попадат в тази картотека.

Фокус: След изготвяне на проекта на картотека, какво предстои?

Радостина Васева: Да, това е проект на картотека, който ние вече сме обявили на интернет сайта на Общината и на информационното табло. Това е проект на самата картотека за 2018 година, който ще бъде на разположение на гражданите да се запознаят с него и те имат 14-дневен срок, в който да дадат своето становище, ако не са съгласни с подредбата си в картотеката или имат нещо, което да ни напишат. Ако има такива постъпили сигнали, те се преглеждат от комисията и в окончателния й вид картотеката по групи и подгрупи става окончателен документ, който се утвърждава от кмета на общината. Това ни е документът на основание, на който извършваме настаняване през следващата година, ако се освободят жилища от общинския жилищен фонд.

Фокус: Колко са семействата, които са попаднали в проекта на картотека?

Радостина Васева: Няма драстична промяна от миналата година, около 100 семейства попадат, те са едночленни, двучленни, тричленни, четиричленни и многочленни семейства, които класираме, спрямо жилищната нужда. Около 100 семейства фигурират в тази картотека през последните години.

Фокус: По какъв начин става настаняването, по – подредбата в самата картотека или по отношение на мястото на семейството в самите подгрупи?

Радостина Васева: Мястото му в картотеката е съобразено с всичките тези неща. Първо колко членно е семейството, на какви условия отговаря, дали е самотен родител, дали има човек с увреждане в семейството, различни са критериите, които подреждат напред семейството и когато се освободи едно жилище в зависимост от неговия размер, едностайно, двустайно се предлага на първия от картотеката и съответно, ако той откаже по някаква причина, на следващия. Това е идеята да се следва тази поредност.

Венцеслав ИЛЧЕВ