Радостина Васева, Община Кюстендил: Нашата цел е тази година да подпомогнем 10 семейства или двойки, имащи репродуктивни проблеми

Радостина Васева, директор на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Васева, какво представлява Общинският фонд за асистирана репродукция?

Радостина Васева: Общинският фонд е създаден по предложение на кмета на Община Кюстендил и с решение на Общинския съвет. Всички дейности са строго регламентирани в приет и действащ правилник, а средствата в Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Кюстендил се осигуряват от бюджета на Община Кюстендил и се залагат всяка година. Дейността по организиране и разпределяне на средствата се извършва от седемчленна комисия, назначена от кмета на общината.

Фокус: Какви дейности са предприети от началото на годината относно работата на фонда?

Радостина Васева: С общинския фонд подпомагаме всяка година по 10 семейства или двойки, които имат репродуктивни проблеми. И тази година се отпуснаха средства за 10 семейства. До настоящия момент беше обявен първият срок, който се предвижда от правилника – това беше до края на месец април. В рамките на този срок бяха подадени 8 комплекта документи и кандидатите бяха одобрени за финансиране. Тъй като общината иска да бъдат усвоени всички средства, които са отпуснати в тази посока, сега за втори път обявяваме допълнителен прием на документи. Искаме да дадем възможност на още две семейства или двойки да подадат документи, с които да ги подпомогнем в една такава процедура по асистирана репродукция.

Фокус: Какъв е крайният срок за подаване на документи?

Радостина Васева: Дали сме срок до 20 ноември 2017 година отново да се опитаме да запълним тези бройки. Хубавото в случая е, че правилникът предвижда средствата, които се отпуснат тази година, да могат да се използват до края на следващата финансова година, тоест до 2018 година. Така че няма опасност ако сега се отпуснат средства, те да бъдат изгубени, тъй като вече приближава края на годината. Всички изисквания, които имаме, се намират на сайта на общината, в сектор асистирана репродукция. Оттам може да бъде изтеглено заявлението за кандидатстване, което е по образец, заедно с шестте декларации, които изискваме. Също могат да бъдат получени на хартиен носител, посочен е адресът – общинска поликлиника, кабинет 224.

Фокус: Кои са основните изисквания за кандидатстване?

Радостина Васева: Лицата, които кандидатстват трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил, през последните 3 години. Това изискване може да бъде спазено само за едно от лицата. Да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата, да бъдат здравноосигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението. Да не са постваени под запрещение или осъждани за престъпления от общ характер, да бъдат семейство или лица, живеещи на семейни начала. Здравословният проблем да бъде решим със средствата, които се предвиждат от асистираната репродукция, медицински показатели, и другото изискване е за завършване на минимум средно образование и на двамата кандидати.

Фокус: Споменахте, че от началото на годината са одобрени 8 семейства, при тях започнаха ли процедурите?

Радостина Васева: Да, имаме вече изплатени фактури, което означава, че са започнали такива процедури и се надяваме да имат успешен резултат.

Венцеслав ИЛЧЕВ