Радостина Ночева, администратор на проект „Приеми ме”: Нашата цел е да затвърдим предоставянето на услугата „Приемна грижа”

Радио "Фокус" - Кюстендил

Радостина Ночева, администратор на проект „Приеми ме” за Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Ночева, Община Кюстендил продължава дейностите по проект „Приеми ме”, кои са основните дейности по него?

Радостина Ночева:  Да, продължават изпълняването на дейностите по проект „Приеми ме”. Община Кюстендил изпълнява всички ангажименти в партньорство с Агенция „Социално подпомагане” по проекта. Целта на проекта е да се затвърди предоставянето на тази социална услуга, тъй като тя вечефункционира от 2010 година и се предоставя по проект „И аз имам семейство”, който премина в проект „Приеми ме 2015”. Услугата не е нова, просто затвърждаваме този модел като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и вече сме на ниво за повишаване качеството на предоставяне на услугата, като това се изразява в нейния професионализъм на всички нива.

Фокус: Казвате повишаване на качеството, какво имате предвид?

Радостина Ночева:  Когато стартира проектът не се знаеше много какво е то приемна грижа, сега вече сме на ниво, в което когато говорим за деца да обичаш, да се привързваш, да страдаш, да се радваш е нещо съвсем нормално. Но за добро качество на услугата трябва да има професионализъм. Това изисква наличие на практически знания и умения в процеса на грижата. Това постигаме със заложените в проекта  една от дейностите – супервизии на приемните родители, които се изпълняват от външен изпълнител. Правят се обучения, както индивидуални, така и групови супервизии. Община Кюстендил вече е сключила договор с изпълнител и това е фондация „Дете и пространство” с представител Любомир Жупонов, госпожа Банова също е в екипа. Това са хора, които и  в други социални услуги на територията на Община Кюстендил подкрепят социалните работници. Срокът за изпълнение на проекта се удължи, срокът за предоставяне на услугата е до 21 декември 2020 година. Вече в по – дългосрочен план може да се работи за повишаване качеството на услугата.

Фокус: Какво ви дава това, възможността за по-дългосрочно планиране?

Радостина Ночева:  Когато се прави план за подбор на приемни семейства, план за провеждане на обучения и супервизии, е хубаво да има малко по – голям срок, защото за една година трудно може да се направи екип и той да стъпи здраво на краката си и да работи качествено.

Фокус: Какъв е броят на професионалните приемни семейства?

Радостина Ночева:  В Община Кюстендил има 32 утвърдени професионални семейства, 3 приемни семейства бяха заличени от регистъра, като две от тях сами си подадоха заявления с желание за заличаване. Тоест сблъскали са се, разбали са какво е да си приемен родител, разбрали са какво е приемна грижа и са си дали сметка дали могат или не могат. Социалните работници от областиня екип, едно от основните им задължения е да оказват подкрепящата услуга на приемните семейства и не само на тези, при които има настанени деца, ами и на тези които са вписани в регистъра. На територията на общината има настанени 32 деца в 28 професионални приемни семейства. Едно дете е настанено през изминалия месец, а две деца предстои да бъдат осиновени. Деца с увреждания, които се отглеждат в приемни семейства са 6.

От ноември 2016 година вече проектът се изпълнява на областно ниво, тоест ще кажа и за другите общини по няколко думи. В Дупница има 10 утвърдени приемни семейства. Там няма доброволно семейство. През месеца на територията на общината в премните семейства са били настаненни 9 деца в 7 семейства. Едно дете е осиновено и едно дете е реинтегрирано, тоест върнало се е в биологичното си семейство. В Кочериново има 4 семейства, като само в едно има настанено дете. А в  Бобов дол има две утвърдени семейства и две настанени деца в тях. Актуализирани са програмите за закрила на детето плана за развитието на приемната грижа.

Фокус: Какви семейства още са нужни?

Радостина Ночева:  За Кюстендил за 2018 година са идентифицирани потребности от приемни семейства 12 на брой. Деца с увреждане, приемни семейства за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания  – 3 броя. Деца от 0 до 3 години – 3 броя. Деца от 9 до 10 години – две семейства,  деца на 10 години – две, деца с проблеми в поведението – едно и доброволно приемно семейство – едно. Всички хора, които биха дръзнали да бъдат приемни родители трябва да са наясно, че това са профилите на децата, които имат нужда от приемна грижа.

Венцеслав ИЛЧЕВ