Раждаемостта в област Велико Търново намалява, средната възраст на родилките нараства  

Снимка: pixabay.com

Велико Търново. Раждаемостта в област Велико Търново намалява. Това сочат данни на Териториално статистическо бюро – Север, Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ за миналата година. От институцията уточниха за Радио „Фокус“ – Велико Търново, че коефициентът на обща раждаемост  за 2018 година за страната е 8.9‰, а в област Велико Търново – 8‰, като за областта той намалява с 0.7‰ спрямо 2017 година. Най-висока е раждаемостта в община Стражица – 11.6‰, а най-ниска – в община Елена – 5.7‰. През изминалата година в област Велико Търново са регистрирани 1 909 родени деца, като от тях 1 901  или 99.6% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 186 деца, или с 8.9%. От всички живородени 948 са момчета, а  953 – момичета, или на 1 000 момчета се падат 1005 момичета. В градовете живородените деца са 1 396 или 73.4%, а в селата – 505 деца или 6.6%, т.е. от всеки четири деца три са родени в градовете. Броят на жените във фертилна възраст към края на годината е 49 667, като спрямо предходната година той намалява с 1 259, а спрямо 2001 година – с 19 892 жени.

58.1% от живородените са с майка на възраст от 25 до 34 години, като средната възраст на жената при раждане на дете е 28.7 години. „През последните години средната възраст  при раждане постепенно нараства, като се забелязва положителна тенденция, изразяваща се  в намаляването на ранната раждаемост в областта“, посочват от Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. Броят на децата, родени от майки под 25 години, е 515 и спрямо 2017 година намалява с 62. Намаление се регистрира и при децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 69 през 2017 година на 56 през 2018 година. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в област Велико Търново е 66.7% и спрямо 2017 година намалява с 0.6%, или от всеки три живородени деца две са извънбрачни. „Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак“, уточняват експертите. През 2018 година средният брой живородени деца от една жена в област Велико Търново е 1.34 (1.56 за страната). Този коефициент е по-голям в селата, отколкото в градовете.

Надежда КРЪСТЕВА