Развитието на микро, малките и средни предприятия у нас насърчават с европейски средства

Велико Търново. Развитието на микро, малките и средни предприятия у нас насърчават с европейски средства. Вече е отворено кандидатстването по дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, поясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Светослав Стефанов от Областния информационен център в старата столица. По този повод в различни градове от страната се проведе информационна кампания. Проектите, с които може да се кандидатства, трябва да включват дейности за реализиране на предприемачески идеи – продукти, стоки и услуги. Допуснати до класирането ще са  микро, малки и средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 2016 година, както и независими предприятия.   Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 години и лица над 50 години.  Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева.  Минималният размер на финансовата помощ, за която може да се кандидатства е 50 000 лева, а максималният – 200 000 лева. Крайните срокове за подаване на проектни предложения по процедурата са два – първият е до 16.30 часа на 5-ти септември, а втория – до16.30 часа на 7-ми ноември. Продължителността за изпълнение на одобрените проектите е 18 месеца. Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Луиза ТРАНЧЕВА