Разнообразни са възможностите за спорт на децата и учениците в област Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Разнообразни са възможностите за спорт на децата и учениците в област Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Мая Лехчанска, експерт на Министерство на младежта и спорта за областите Кюстендил, Благоевград и Перник. По думите й от една страна тези възможности се създават от страна на общините, които предоставят съществуващата спортна база за безвъзмездно ползване на клубовете, отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорт. Самата дейност се развива от спортните клубове, имащи право да осъществяват тренировки и състезания. Изискването е клубовете да членуват в лицензирана спортна организация, да са вписани в съответния регистър на министерството, както и да са наети спортни специалисти с необходимата професионална квалификация. Община Кюстендил спазва изискванията. Не се предоставя спортна база на клубове, които не съответстват на изискванията. Единственото изключение е по отношение на клуб по танци, ползващ базата на Трето основно училище. Самите спортни клубове се финансират от четири източника – държавата, общините и спонсорство. Финансирането от държавата е по две направления. Първото е по Програмата за развитие на спортните клубове, а второто е по проекти за „Спорт за всички” или „Начално обучение по вид спорт”. Общините също подпомагат спортните организации, на база постигнати резултати от предна година, а третият начин за финансиране е от спонсорство, където всеки клуб решава нещата индивидуално.

Венцеслав ИЛЧЕВ