Райна Бояджиева, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Варна: Броят на акушерките и медицинските сестри е крайно недостатъчен

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Райна Бояджиева, председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Бояджиева, как във Варна отбелязахте Международния ден на акушерката?

Райна Бояджиева: Семинар на тема „Съвременната акушерка – призвание и привилегия“ се проведе във Варна по повод Международния ден на акушерката, който се отбелязва на 5 май. Събитието бе организирано от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Варна, съвместно с Катедра „Здравни грижи“, Учебен сектор „Акушерка“ на Медицински университет – Варна. Представихме лекция, в събитието участваха не само акушерки, които реално работят в системата, но и студенти от 1, 2 и 3 курс от специалност „Акушерка“ в Медицински университет – Варна. Поканихме  настоящи и бъдещи майки, които да научат за новостите в развитието на акушерската професия. За първи път от Община Варна тази година бяха връчени отличия на най-добрите професионалисти по здравни грижи за 2017 години в пет категории – „Млад професионалист по здравни грижи за 2017”; „Ръководител по здравни грижи за 2017”; „Председател на Първично дружество за 2017”; „Цялостен принос по здравни грижи”; „Професионалист по здравни грижи за 2017“. Пет специални награди бяха предвидени и за заслуги и принос в развитието на Регионална колегия – Варна на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Фокус: Какви са предизвикателствата за специалистите по здравни грижи в днешно време?

Райна Бояджиева: Предизвикателствата пред съвременните акушерки са огромни. На първо място – по всякакъв начин към акушерската професия трябва да привлечем младите кадри, които завършват „Акушерство“ в Медицинския университет във Варна. Това е трудна и сложна професия, учи се четири години, надгражда се, интензивна е професията, има огромно натоварване и отговорност, лишения, но обвързвано с неадекватно заплащане. Затова професията не е толкова желана от младите. Когато инвестираш сериозна сума в своето обучение, а получаваш заплата, почти равна на минималната заплата за страната, професията няма нужния престиж сред обществото. Ние губим престижа сред обществеността и няма как това да бъде желан избор за младите професионалисти. Това бе и идеята на проведения семинар – да въведем студентите в тайнството на професията и да им обясним, че основната цел е да удовлетворим потребностите на жените от акушерски грижи, които заслужават. Това е основното предизвикателство пред нас в днешния и утрешния ден. Предизвикателство е създаването на възможност за самостоятелна автономна практика на акушерките, за което се борим от много години, за Варна вече е факт. Вече имаме сформирано звено за самостоятелна акушерска грижа, законът позволява от 2015 година това да се случи. В цяла България това е единственото такова звено, отговарящо на необходимостта от създаване на такива грижи за жените от Варна. В това звено, сформирано към извънболнично лечебно заведение, работят акушерки, които по всяко време са на разположение да отговарят на въпроси и да предоставят информация. След привличането на младите кадри към професията, това е второто предизвикателство, което стои пред нас. Има необходимост от продължаващо обучение и специализация на акушерките. Бих искала да отправя поздравления към всички акушерки, които работят във Варна. Тази година Международният ден на акушерката протече под мотото  „Акушерките променят света с всяко семейство, на което служат“. Бих искала да поздравя също главна акушерка Светла Радева от общинската болница по акушерство и гинекология, акушерките от „Майчин дом“, където съм работила дълги години, от отделение по гинекология и акушерство в болница „Света Анна“ и всички акушерки от женските консултации и кабинетите извън болницата. Бих искала да отправя благодарност за съвместната работа, която имаме с Катедра „Здравни грижи“, Учебен сектор „Акушерка“ на Медицински университет – Варна, и най-вече на доц. Силвия Борисова, доц. Валя Димитрова, както и на асистентите Виолета Станева, Славина Илиева и Румяна Лалева. Да им пожелая много здраве, лични и професионални успехи, ползотворна работа и единни да постигнем целите, които си поставяме за изграждане на едно модерно акушерство в България.

Фокус: В деня на професионалния празник на специалистите по здравни грижи Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи организира национален протестен митинг, за да призове към политическо съгласие и неотложни мерки за спасяване на здравните грижи в България. В становище за конкретните потребности от специалисти от професионално направление ,,Здравни грижи” за осигуряване на качествени грижи на населението от област Варна се посочва, че се очертава остър недостиг на специалисти от професионално направление ,,Здравни грижи”. Какво още показва проучването?

Райна Бояджиева: Броят на акушерките и медицинските сестри във Варна и областта е крайно недостатъчен. Резултатите от проучването, направено от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за област Варна са обезпокоителни. Националната здравна карта на Република България от 2015 година определя, че само в извънболничната помощ в областта не достигат близо 100 медицински сестри, за да покрият минимума в съотношението лекар:медицинска сестра 1:1. В Стратегията за развитие на здравните грижи в Република България 2013-2020 се посочва, че данните за болестността, инвалидността, възрастовата структура на населението, необходимите промотивни грижи, грижите за децата в риск, грижите за децата в детските ясли, в училищата и т.н. предопределят потребност от 4600 работещи в системата на здравеопазването специалисти от професионално направление ,,Здравни грижи” в Област Варна. По данни на асоциацията през декември 2017 година в област Варна работят 1353 медицински сестри, но 63% от тях са на възраст до 55 години. 235 сестри са в предпенсионна възраст, а 275 са над 60 години. Акушерките също са на критичния минимум. В дейността са заети 343 акушерки, от които 48 са пред пенсия, а 59 са над 60 год. възраст. Подобно е състоянието при медицинските лаборанти. При рехабилитаторите и рентгеновите лаборанти има по-млади кадри, като 70% от тях са на възраст под 50 години. Очертава се сериозен недостиг и от медицински лаборанти, рехабилитатори и рентгенови лаборанти. Данни сочат ситуация на криза и предприемане на действия – финансови, административни, политически, иновативни мениджърски подходи, които да провокират интерес към професиите, осигуряващи здраве и благоденствие на хората. Основните искания на специалистите по здравни грижи са свързани с достойно заплащане. Да възвърнем достойнството на професиите сред обществеността, това минимално заплащане ни принизява към ниските слоеве на социалната стълба и на нас се гледа като втора категория професионалисти. Всички сме високо квалифицирани, с магистърски и докторски степени. Нямаме стандарти, по които да се регулира и контролира дейността. Също така настояваме държавата да поеме отговорност за продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи. Искаме и развитие на самостоятелната и автономна дейност, да не бъде толкова обвързана със звена към извънболнични лечебни, както е в момента, а да бъде самостоятелна. Обществото ни е болно, за да се погрижим да хората, трябва да ни помогнат да се справим с предизвикателствата.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА