Райна Бояджиева, Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Варна: Много специалисти работят на две места, за да спасят здравната система от колапс

Райна Бояджиева, председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Госпожо Бояджиева, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) изпрати отворено писмо до управляващите. Какво се споменава в писмото и за какви проблеми алармирате?

Райна Бояджиева: Причината за отвореното писмо беше взета на националния съвет, който се проведе на 17 март – Национален съвет на професионалистите по здравни грижи. С това писмо, разбира се, искаме за пореден път, защото вече над 10 години казваме, че има криза и за пореден път искаме да алармираме всички властимащи, всички управляващи и цялата общественост, за наистина критичното състояние , в което се намира здравната система и по-скоро критичното състояние на колегите по направление здравни грижи, работещи у нас.

Фокус: Какви са предизвикателствата за специалистите по здравни грижи в днешно време?

Райна Бояджиева: Невероятно големи са проблемите. Алармираме за това, че лечебните заведения всички знаем, че не могат да функционират без колеги специалисти по здравни грижи и може да се стигне до там, че да бъдат затваряни болници. За никого не е тайна, че колегите работят на две и повече места, от една страна, за да си докарат едни нормални доходи за съществуването си, от друга страна да спасят по някакъв начин здравната система от евентуален колапс. Умората и негативизма вече сред нашето съсловие се отразява пагубно, както върху колегите, както върху качеството на работа. Затова всички, цялата общественост, и абсолютно всички управляващи трябва да го имат това на предвид. Нещата не са никак розови в тази посока, протестни действия знаете , че има.

Фокус: Освен писмото какви действия сте предприели до момента, за да бъдат чути исканията ви?

Райна Бояджиева: Сега на 21 утре престои поредния протест. Нашата съсловна организация застава зад тези прости, които се организират от колегите и ако и този път не бъдем чути, то със сигурност вълна от протести ще бъде залята в цялата страна. Не, че правим някакви заплахи, но това са очакванията и това ще се случи. Това, което искаме и за пореден път желаем да бъдем чути, е че трябва да има политическо съгласие и политическа воля за едни достойни възнаграждения и за едни добри условия на труд за колегите.

Фокус: Какво друго е включено може ни в исканията ви?

Райна Бояджиева: Това, което искаме е задължително да бъдат спазени договореностите по Колективния трудов договор, защото не навсякъде се спазват. Сключват се договори със синдикати и с работодатели, но не навсякъде се спазват договореностите за минимална работна основна заплата от 900 – 950 лв. Тук във Варна може да се похвалим, че има лечебни заведения, където тези договорености са спазени и нека да бъде пример и за останалите лечебни заведения. Сега казват, че  пари в системата има, но проблемите са в разпределението на тези средства. Нас не ни интересува кой ги разпределя, искаме да бъдат разпределени справедливо, за да могат колегите да получават достойни възнаграждения за труда си. Не можем да допуснем един високо квалифициран труд на медицинска сестра, акушерка, лаборант, да бъде сравняван с ниско квалифициран труд на останали работещи в системата. Естествено, нищо против нямаме срещу никой, но все пак това е един високо квалифициран труд и той трябва да бъде възнаграден достойно.Това са общо взето нашите искания. Това, което искаме от управляващите е да се направи една дългосрочна стратегия за развитието на здравните грижи, защото бъдеще за здравните грижи в Българина има. Това винаги го казвам и ние искаме визия за това бъдеще. Искаме да привлечем и млади хора, млади специалисти да влязат в системата, защото главоломно се отказват. Изучават се, обучават се и след това напускат или въобще не влизат в системата да работят, чувайки и виждайки какви кризи има и за какво става на въпрос.

Фокус: Има ли недостиг на медицински специалисти във Варна?

Райна Бояджиева: Следейки електронния регистър, в който се следят специалистите, за една година ние сме загубили голям брой членска маса. Голям брой се отказват, заминават в чужбина. Те не искат да се занимават с тази професия, защото други професии и други длъжности са по привлекателни от към заплащане. Но вижте тук не става само въпрос за пари. Аз съм убедена, че колегите не протестират само за високи заплати. Тук става на въпрос за едно достойно отношение и ценене на труда, което го няма нито от управниците, нито от обществеността. Ние искаме да възвърнем да имаме едно добро отношение към нас, едно заслужаващо отношение и труда ни наистина да бъде уважаван и ценен. Освен добрите условия, за които се борим. Но някак си вече доброто заплащане отстъпва пред всички други условия.

Фокус: Значи има отлив на специалисти?

Райна Бояджиева: Това, че има отлив, има. Колегите, както ви казах, напускат. Да не говорим, че средната възраст, аз говоря за Варна, на работещите в системата медицински сестри, акушерки, специалисти по здравни грижи, вече отива 50 и над 50-годишна възраст. В системата работят колеги в пенсионна, предпенсионна възраст. Те са вече над 40% от работещите. Смятайте за какво става на въпрос. Наистина алармирам за кризисна ситуация. Младите вече не се насочват към тази професия. Някак си не се оказва привлекателна. Предвид на стреса, на денонощните смени, да сложим и ниските заплати и нещата стават критични.

Фокус: Какви са очакванията за развитие по тези проблеми?

Райна Бояджиева: Протеста е планиран. Аз, както казах, нашата съсловна организация застава зад исканията на колегите, които организират протеста. На 21 е планиран той, има разрешение за осъществяване на мирен протест на 21 от 15.00 часа. Така, че колеги, които имат съзнание и нужда да подкрепят всички останали, това че някои работим в системата и получаваме примерно по-добри доходи, не означава, че няма да подкрепим колегите, които не получават тези добри доходи. Различни са заплатите, различни са лечебните заведения, различни са отделенията, работи се с различна компетентност, затова не казваме,че навсякъде е едно и също. Извинявайте, не може и е недопустимо колега от Варна да получава 560 – 600 лв. месечно възнаграждение с всички добавки, които се полагат. Това  е недопустимо.

Фокус: Госпожо Бояджиева, искате ли да добавите нещо?

Райна Бояджиева: В момента върви подписка,която е с удължен срок. Тя беше до 15 март, но удължаваме срока. Подписката е пусната във всички лечебни и здравни заведения, не само във Варна, а в цялата страна, където ясно и точно да обявени нашите искания.  Ще помоля колегите, лекарското съсловия и въобще цялата общественост, нека да се подпишат. Тя ще бъде връчена в Министерски съвет на 12 май в София, където ще се проведе една голяма пресконференция с председателите на всички регионални колегии, както и с председателя на българската асоциация госпожа Милка Василева.

Бояна АТАНАСОВА