Райна Бояджиева, Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: Медицинските сестри във Варна са недостатъчно

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Райна Бояджиева, председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Бояджиева, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се присъединява към протеста, организиран от КНСБ на 27 октомври в София. Какви са причините и ще се включат ли специалисти от Варна и региона в протеста в столицата?

Райна Бояджиева: Професионалисти по здравни грижи от Варна и региона ще се включат в националния протест, който ще се състои на 27 октомври в София. Организиран е транспорт, който ще отпътува от Катедралния храм в 3 часа сутринта на 27 октомври. Повече от 10 години асоциацията предупреждава за задълбочаващата се тежка финансова и кадрова ситуация в българското здравеопазване. В отворено писмо до президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание, председателя на комисията по здравеопазване в 44-то Народно събрание, както и до министъра на здравеопазването председателят на УС на асоциацията посочва исканията на специалистите по здравни грижи – осигуряване на стартова заплата, равна на 3 минимални заплати за страната, диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация, приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико- социални грижи и във всички структури, където се полага висококвалифициран труд на ръба на оцеляването, осигуряване на условия за участие в задължителните форми на продължаващо обучение – гарантиран отпуск и финансиране, както и за създаване на възможности за повишаване на обществения престиж на професиите и привличане на повече млади хора към тях. Причината за протеста е нетърпимостта по отношение на обидно ниските заплати, които се получават и които нямат отношение към отговорността и труда, който влагат медицинските сестри, акушерките и другите специалисти по здравни грижи. Но проблемът не е само в ниските заплати, въпросът е в това, че неправилно се разпределяни средствата на макро и на микро ниво. В нито една клинична пътека, в нито една амбулаторна процедура, в нито една клинична процедура не е упомената дейността на медицинския специалист. Никъде не е упоменато, че акушерката води раждане, че медицинската сестра е извършила превръзка или манипулация на пациента. Оттам идват и  проблемите, защото много от другите съсловия смятат, че те работят и изработват нашите доходи, а това не е така. Ние не сме страна при сключване на Националния рамков договор, но искаме да бъдем, за да имаме взаимоотношение със Здравната каса. Примерно, във Варна предстои да бъде разкрита самостоятелна сестринска и самостоятелна акушерска практика. Това в България, доколкото ми е известно, не е правено. Това е един вид мотивация на колегите, законът го позволява – към заведения за извънболнична медицинска помощ да се разкрива самостоятелна практика. Подготвихме необходимите документи, внесохме ги в Регионалната здравна инспекция, преминахме всички контроли и очакваме официално разрешение. Можем да се похвалим, че разкриваме самостоятелни звена за дейността. Пациентите, обществото имат нужда от грижите на медицинските сестри, било в домашни или амбулаторни условия. Например, когато клиничната пътека ограничава болничния престой, но пациентът не е напълно излекуван. Затова са тези звена, за да може да поемат грижите за пациента, естествено под ръководството на лекарите“, заяви Райна Бояджиева.

Фокус: Има ли недостиг на медицински специалисти във Варна?

Райна Бояджиева: Правих проучване за предстоящата кръгла маса, която ще се проведе на 6 ноември, инициирана от Община Варна и Медицинския университет. Според стандартите на 100 000 души население трябва да има 750 медицински сестри. Ако населението в община Варна е 400 000 души, трябва да работят близо 3 000 медицински сестри, а те са 1 343. Няма как да осигуряваме качествени грижи при толкова малко на брой медицински сестри. А една медицинска сестра работи на няколко места, за да функционират лечебните заведения. Средната възраст на работещите специалисти по здравни грижи във Варна е 49 години. Най-възрастната акушерка, която реално работи в здравната система във Варна, е на 78 години, а най-възрастната работеща медицинска сестра във Варна е на 75 години. Работещите в пенсионна възраст са висок процент, тъй като професията е непривлекателна за младите заради ниското заплащане. Ежегодно в Медицинския университет се обучават специалисти по здравни грижи. Те излизат от университета със самочувствие, учат четири години, имат необходимите знания и искат възвращаемост на всичко, което са вложили. Избират други поприща за развитие, някои от тях заминават за чужбина. Наблюдава се и вътрешна миграция – медицинските специалисти се насочват от едно лечебно заведение към друго.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА