Районен съд – Горна Оряховица вече е и в социалните медии

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. Районен съд – Горна Оряховица създаде свой профил в социалната мрежа Facebook, съобщиха за Радио „Фокус“-Велико Търново от пресцентъра на съда. Там потребителите на интернет могат да намерят полезна информация, свързана с дейността на съда. В профилната страница са публикувани всички съдебни бланки и формуляри, които за улеснение на гражданите могат да се изтеглят, попълнят и подадат на гишетата в съда. Може да се намери и актуална информация относно съвместно реализирани проекти на горнооряховския съд с различни неправителствени организации, както и новини за предстоящи или реализирани вече събития в съдебната институция.

Районен съд – Горна Оряховица е първият съдебен орган в областта с профил в социалната мрежа. Инициативата за създаването му е на административния ръководител съдия Златина Личева. Тя зае поста на председател след спечелен конкурс, провел се на 25.06.2019г. Сред основните стратегически цели, заложени в концепцията ѝ за развитието на Районен съд – Горна Оряховица, са постигане на прозрачност, отчетност и публичност в работата на институцията, което е гаранция за повишаване на общественото доверие към нея.

Профилните страници на органите на съдебната власт в социалната мрежа Facebook се създават в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, по преценка на административните ръководители. Чрез тях се цели повишаване на доверието на обществото към Съда, създаване на диалог и сътрудничество с гражданите, повишаване на информираността на обществото и изграждане на правна култура.

Рени АТАНАСОВА