Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил е установила нарушения при 7 изпълнители на първична извънболнична дентална помощ

Кюстендил. Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил е установила нарушения при 7 изпълнители на първична извънболнична дентална помощ. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Районната здравноосигурителна каса. Проверките са извършени в рамките на един месец и са обхванали лечебни заведения, изпълнители на първична извънболнична дентална помощ. Извършените проверки са десет. Всички нарушения са свързани с пациенти над 18-годишна възраст. Двете касаят пакета „Първична дентална помощ, изцяло или частично изплащана от НЗОК”. Установено е, че не е извършен обстоен преглед със снемане на орален статус пи първо посещение за календарната година. Наложените санкции са  в размер на 100 лева. Останалите нарушения са по пакет „Първична дентална помощ частично изплащана от НЗОК”. Две от нарушенията също касаят снемане на орален статус при първо посещение за годината, а наложените санкции са за 100 лева. Пет нарушения се отнасят към работата с медицинска документация – извършените дентални дейности са вписани в амбулаторен лист, който не е изготвен в определения формат. Наложени са санкции за 250 лева. Констатирани са и две нарушения на изискването за налично дентално и техническо оборудване и обзавеждане. Проверка е установила, че наличен медикамент е бил с изтекъл срок на годност. Глобите са в размер на 100 лева.

Венцеслав ИЛЧЕВ