Районната здравноосигурителна каса изплати изцяло средствата на лечебните заведения в област Видин за извършената от тях дейност през месец септември

Снимка: ИА "Фокус"

Районната здравноосигурителна каса изплати изцяло средствата на лечебните заведения в област Видин за извършената от тях дейност през месец септември 2019-та година. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Касата.  РЗОК-Видин преведе дължимите суми за здравноосигурителни плащания на двете многопрофилни болници за активно лечение на територията на областта в общ размер – 609 475лв. С този превод на средства болниците в областта получават всичко дължимо, отчетено и одобрено за заплащане със средства от обществения здравноосигурителен фонд, за лечението на здравноосигурени пациенти.

Преведените средства на общопрактикуващите лекари са в размер – 268 хил. лв.; за оказана специализирана медицинска помощ на медицинските центрове, самостоятелните лекарски практики за специализирана извънболнична помощ и медико-денталните центрове – 279 676лв. Преведената сума за медико-диагностична дейност е 69 132 лв. За оказана дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени 162 233лв.

С изплащането на тези суми Районната здравноосигурителна каса е заплатила за оказаната медицинска и дентална помощ на здравноосигурените лица, за извършените им лабораторни и високо-специализирани медико-диагностични дейности, включително за извършената профилактична дейност, която е отчетена от личните лекари за месец септември.

Чрез уникален код за достъп, който се издава безплатно в приемната на РЗОК-Видин, всеки здравноосигурен може да проследи извършените му и заплатени от Касата дейности.