Ралица Кукова, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“: Нямаме постъпила информация за потенциално опасни язовири

снимка: pixabay.com

Ралица Кукова, директор на Дирекция „Контрол“ в Басейнова дирекция – Западнобеломорски района в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Какви са нивата на реките в Западнобеломорският басейн към момента?

Ралица Кукова: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. Незначително повишение, в следствие на отичане е регистрирано в долното течение на река Струма, като колебанията са -15 до + 13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Фокус: Има ли някъде критични нива или стойности, които да са близки до такива?

Ралица Кукова: Не, към момента няма такива данни. Както вече споменах водните количества в Западнобеломорският басейн са около и под праговете за високи води.

Фокус: Какви мерки са предприети с цел недопускането на наводнения?

Ралица Кукова: Мерките, които се предприемат са в няколко посоки. Ежедневно Басейнова дирекция анализира информацията за състоянието на комплексните и значими язовири и нивата на реките. Като данните за язовирите, включени в Приложение 1 от Закона за водите – това са комплексните и значими язовири се получават ежедневно. Нивата на реките пък се получават чрез хидрометричните станции на Националният институт по метеорология и хидрология към БАН. Същите са публично достъпни на сайта на института. Поддържа се връзка със звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и при необходимост с общинските администрации. От друга страна всяка година пролет и есен се правят проверки от междуведомствени комисии на речни участъци, които са с нарушена проводимост, въз основа на които се издават съответните предписания на отговорните органи за предприемането на мерки по компетентност.

Фокус: Има ли язовири, които да се потенциално опасни към момента?

Ралица Кукова: По отношение на язовирите, които са извън  Приложение 1 от Закона за водите – комплексните и значими язовири, контрола се осъществява от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръжения към тях“. Към момента в Басейнова дирекция няма постъпила информация за потенциално опасни язовири.

Фокус: Има ли достатъчно свободни обеми в язовирите в басейна?

Ралица Кукова: Язовирите, които Басейнова дирекция контролира и за които получава информация всеки ден, към момента разполагат с достатъчно обем за поемане на високи води.

Фокус: Към момента някъде извършва ли се контролирано изпускане на водите?

Ралица Кукова: Не. За момента няма нужда от контролирано изпускане, с цел освобождаване на обеми от комплексните и значими язовири.

Ливия НИНОВА