Ралица Русева, Национална художествена галерия: Икони и църковна утвар ще бъдат включени в третата българска изложба в Лувъра

Ралица Русева, експерт в Националната художествена галерия, в интервю за предаването „Съкровищница на тайните“ на Радио „Фокус“

Водещ: България подготвя трета изложба в Лувъра във Франция. В нея ще бъдат представени 60 емблематични експоната от периода XVI – XVIII век. Работното заглавие на експозицията е „Изкуство и култури в България“. Точно преди коледните празници в страната ни беше и коратор от Лувъра, който да подбере предметите, а част от тях са от Националната художествена галерия. Колекцията на Галерията от християнско изкуство по българските земи от I Vдо XIX век наброява около 2000 произведения – икони, стенописни фрагменти, църковна утвар. В постоянната експозиция на Музея за християнско изкуство, разположен в криптата на храм-паметника, са представени тематично компактни групи произведения от различни столични митрополитски и манастирски центрове. Гост в предаването „Съкровищницата на тайните“ е експертът от Националната художествена галерия Ралица Русева. Добър ден.

Ралица Русева: Добър ден.

Водещ: Госпожо Русева, кои предмети и експонати на галерията се очаква да бъдат включени в третата българска изложба в Лувъра?

Ралица Русева: Окончателният списък още не е готов. Ще бъдат включени около 10 икони и църковна утвар, включително от църковния музей, не само от нашия музей. Иконите са представителни за различни направления в църковната живопис през периода XVI – XVIII век и по този начин се опитваме да покажем богатството на изкуството през периода. Ще има икони от Несебър, ще има икони, свързани със София и Софийската Света гора. Но окончателно списъкът още не е готов.

Водещ: Има ли характерно изографисване на тези икони, които ще представите?

Ралица Русева: Да. Има характерна техника, има и характерен стил за всяка една от тях. Те са характерни за различни направления. И да покажем разнообразието и богатството на културния живот през този период. Има от големи митрополитски центрове, какъвто е Несебър, има от манастири, има от София като съвсем друг тип културен център. С това се опитваме да покажем най-различни страни на църковното изкуство, различни сюжети и различни направления.

Водещ: За първи път ли експонати на галерията участват в подобна инициатива в Лувъра?

Ралица Русева: Не, експонати са участвали в изложби, които са във всички общо взето световни големи музеи, не само в Европа, но и по цял свят. Затова тук се опитваме да подберем експонати, които не са пътували толкова много. Да има и за първи път показани икони, които сега излизат от реставрация. Тъй като не изготвям изцяло сама списъка, а заедно с коратор от френска страна, още не съм убедена какво окончателно ще бъде представено в Лувъра.

Водещ: В Националната художествена галерия какво предстои в близките месеци и каква бе годината за вас като цяло – 2019-та?

Ралица Русева: 2019 година беше една, мога да кажа, по-спокойна година. Имахме една голяма изложба, която се радваше на много посещения – от Лазаровден до Свети Дух. Тя се ограничава в някакъв хронологически период, но я удължихме, всъщност я свалихме през миналата седмица, защото имаше много публика, много посетители. Основната ни работа е в постоянната експозиция, която непрестанно обновяваме. И сега могат да видят посетителите обков на Света Богородица, който е от XIII век и частично от XVI век – едно от най-добрите произведения на златарството от Средновековието. И сме го представили след много дълга реставрация. Може да бъде видян за първи път в пълния си блясък. Също така доста икони са подменени с други, които не са познати на зрителите. Тоест те винаги има какво да видят в постоянната експозиция.

Водещ: Казахте, че Националната художествена галерия е участвала в много изложби на световноизвестни музеи в цял свят. Какви са предизвикателствата за вас през 2020-та, какво планувате като по-големи инициативи извън страната?

Ралица Русева: Извън страната засега нямаме предложения, с изключение на участие в тази изложба в Лувъра. Но в тази изложба, която е „Българско изкуство и култура 16-18 век“ в Париж, участват и други музеи – Археологическият, Етнографският, Църковният музей. Тоест ние сме цяла група музеи, които съвместно правим изложбата. И за тази година не предвижда Музеят за християнско изкуство други изложби в чужбина. Планове за 2020-та, не само 2020-та, но преди доста години, повече от пет, обявявам и не се случва изложба „Етиопско християнско изкуство“, тъй като ние притежаваме малка колекция, но много интересна, от етиопско изкуство. И доста години не ни се отпуска финансиране. А мисля, че тази изложба би била много атрактивна за всички, тъй като това е една непозната част от световната култура. И ако тази година поне имам финансиране, няма да е никак лошо, ще бъде много атрактивно за посетителите на София да видят културата на Етиопия.

Водещ: Може ли само да ни загатнете какво включва тази етиопска колекция, за да бъде интересно на всички, ако се случи тази изложба?

Ралица Русева: Включва произведения на християнското етиопско изкуство като църковна утвар. Има ръкописни свитъци, които са дълги по 1.70 – 1.80 метра, които са с молитви. Има малко икони и има много ранен текстил, който може би е някъде от около 9-10 век.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА