РДСП-Благоевград: Отпусната е месечна финансова подкрепа за хора с увреждания за 19 000 случая през месец февруари в областта

Благоевград. Отпусната е месечна финансова подкрепа за хора с увреждания за 19 000 случая през месец февруари в областта. Това каза пред Радио „Фокус“-Пирин Станка Михова, експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Благоевград. По думите й общият размер на помощите е 1 055 573 лв. Михова уточни, че реалният брой на лицата с увреждания в Благоевградска област към 28 февруари е 19 128 лица. „В Държавен вестник е обнародван Закон за хората с увреждания, с който се отменя Закона за интеграция на хората с увреждания. Хората с уврежданият имат право на финансова подкрепа, в зависимост от потребностите им, определени от индивидуалната оценка. Финансовата подкрепа се състои от месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждането и целеви помощи съобразно вида на увреждането“, уточни тя. Станка Михова отбеляза, че размерът на линията на бедност за страната е 348 лв. По думите й от 1 януари целеви помощи в сила са: помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия; покупка на лично моторно превозно средство; приспособяване на жилище; балнеолечение или рехабилитация; наем на общинско жилище.

Натали СТЕФАНОВА