Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов”-Габрово е сред малкото библиотеки в страната, които имат собствени дигитални центрове с техника и софтуер

Габрово. Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов”-Габрово е сред малкото библиотеки в страната, които имат собствени дигитални центрове с техника и софтуер. Това каза в интервю за Радио „Фокус”-Велико Търново Савина Цонева, директор на библиотеката. Тя поясни, че през 2016 година е бил приключен проектът „Съвременни подходи за издирване, представяне и достъп до културно-историческото наследство на област Габрово”. „Той беше финансиран по програма БГ08 и е съвместен проект с Регионалния исторически музей. Благодарение на това, двете институции успяха да се сдобият със собствени дигитални центрове, което ни нарежда сред малкото библиотеки в страната, които имат такива центрове със съответната техника и софтуер. През годината дигитализирахме повече от 35 000 страници”, посочи Савина Цонева. Тя допълни, че до момента са дигитализирани само старопечатните книги и ръкописите на български език. „Имаме и фонд на различни старопечатни книги на други езици. Освен това, по проект „Габровския периодичен печат” също ще продължим да дигитализираме периодични издания, които ще допълнят колекцията. Проектът „Съвременни подходи за издирване, представяне и достъп до културно-историческото наследство на област Габрово” започна през 2014 година и беше финансиран от програма „Култура” на община Габрово. Вече има повече от 100 000 посещения, което говори достатъчно за неговата ценност и полезност”, отбеляза Савина Цонева.

Рени ПЪРВАНОВА